ปีนี้การท่องเที่ยวโลกจะตกต่ำที่สุดในรอบ 15 ปี ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงมากถึง 38-45% จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตัวเลขนี้มาจากการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย


โดยในไตรมาสสองของปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรคาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง 75%-80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางทั่วโลก

ไตรมาส 2/2563  จำนวนนักท่องเที่ยว 0.7-1 ล้านคนต่อวัน

ไตรมาส 2/2562 จำนวนนักท่องเที่ยว 4 ล้านคนต่อวัน

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยให้ข้อมูลว่าในปีที่ผ่านมาทั่วโลกมีนักท่องเที่ยวมากถึง 1,461 ล้านคน และส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และภูมิภาคอเมริกา รวมกันมากถึง 91% ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกทั้งหมด

 

แต่อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้คาดการณ์ว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้นั้น จะต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานถึง 6 เดือน หลังจากที่หลายประเทศสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้

และหลายประเทศสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ถ้าภายในเดือนเมษายน 2563 จะส่งผลกระทบให้จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกอาจต่ำสุดในรอบ 15 ปี คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 800-900 ล้านคน หรือลดลงประมาณ 550 – 650 ล้านคน สร้างความสูญเสียให้กับรายได้ด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 570,000-677,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จากปี 2562 รายได้การท่องเที่ยวโลกน่าจะมีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านเหรียญ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของมูลค่าการส่งออกภาคบริการของโลก

อย่างไรก็ดี หากในช่วง 1-2 เดือน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังไม่สามารถควบคุมการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลในหลายๆ ประเทศมีมาตรการควบคุมที่เข้มข้นแล้ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกก็น่าจะได้รับผลกระทบหนักขึ้นกว่าที่คาดการณ์

 

ไทยกระทบด้านการท่องเที่ยวแค่ไหน

สำหรับประเทศไทยศูนย์วิจัยกรสิกรไทยได้อ้างจากข้อมูลของกองบังคับตรวจคนเข้าเมือง 2 พบว่า จำนวนชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 18 มี.ค. 2563 มีจำนวนที่ลดลงมากถึง  30.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2562

การลดลงของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าในประเทศไทย เห็นอย่างชัดเจน ในช่วงวันที่ 15-18 มี.ค. 63 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นในหลายๆ ประเทศ รวมถึงมาตรการเข้มข้นในประเทศไทยส่งผลทำให้จำนวนชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหดตัว 82.4% จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่อง

นอกจากนี้ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพบว่านับตั้งแต่ 25 มกราคม- 29 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศลดลง  40% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 จากการลดลงของนักท่องเที่ยวหลากหลายประเทศ และมีเพียงตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซียเท่านั้นที่เติบโต 9.05%  

นักท่องเที่ยวชาติไหนลดลงมากที่สุด

จีน ลดลง 78.55% 

เกาหลีใต้ ลดลง 57.46% 

อินเดีย ลดลง 30% 

มาเลเซีย ลดลง 26.1% 

สหรัฐอเมริกา ลดลง 23.44% 

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

Marketeer FYI

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยให้ข้อมูลถึงปัจจัยที่สำคัญในการฉุดจำนวนนักท่องเที่ยวให้ลดลงมาจาก

1. รัฐบาลแต่ละประเทศมีมาตรการสกัดการแพร่ระบาดในประเทศด้วยมาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการที่เข้มข้นสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ และเข้าประเทศของประเทศต่างๆ รวมถึงมาตรการปิดเมือง ปิดประเทศ ระงับการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติชั่วคราว

2. การเลื่อนมหกรรมกีฬาที่สำคัญอย่างฟุตบอลยูโร และไม่แน่นอนในการจัดกีฬาโอลิมปิกที่ญี่ปุ่น ซึ่งมหกรรมกีฬาทั้งสองมหากรรมนี้เป็นมหกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประเทศผู้จัดอย่างมหาศาลอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน