ตลาดคอนโด เปิดเทรนด์ พร้อมหาคำตอบว่า ทำไม คนจีน จึงเป็นลูกค้าเบอร์ 1 ของไทย (วิเคราะห์)

ข้อมูลจากเว็บ Juwai ระบุว่าเมืองไทยเป็นประเทศอันดับ 1 ที่คนจีนต้องการหาซื้ออสังหาริมทรัพย์  เก็บเอาไว้

โดยกว่า 70.1% ต้องการซื้อไว้เพื่อการลงทุน

แต่ถ้าเป็นการซื้อในทวีปอื่นๆ อาจจะเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน เพื่อเอาสัญชาติ และเพื่ออยู่อาศัยเอง เป็นต้น

ทำไมตัวเลขคนจีนออกไปซื้อทรัพย์สินนอกประเทศอื่นมีมากขึ้น

สุรเชษฐ กองชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด เคยเปิดเผยไว้ว่า เป็นเพราะคนจีนที่เป็นชนชั้นกลางมีมากขึ้น จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนออกกฎระเบียบมาควบคุมไม่ให้คนจีนซื้ออสังหาริมทรัพย์มากเกินไป เพราะกังวลเรื่องของการเกิดฟองสบู่    

มีเงินแต่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ เมืองไทยเลยเป็นเป้าหมายต่อไป ในเมื่อพวกเขาออกมาเที่ยวบ่อยๆ อยู่แล้ว

ข้อมูลที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ คนจีนกลุ่มนี้เป็นคนจีนรุ่นใหม่ ฐานะดี เติบโตมาในยุคที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังขยายตัวในระดับต้นๆ ของโลก คุ้นเคยกับเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัย อยู่ในยุคสังคมไร้เงินสดแบบสมบูรณ์แบบ และนิยมการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยตนเอง โดยมีตัวเลขสูงถึง 63% เมื่อปีที่ผ่านมา

ตัวเลขจากศูนย์ข้อมูลจะยิ่งทำให้เรารู้ชัดเจนขึ้นถึงการเป็นลูกค้าหมายเลข 1 ใน ตลาดคอนโด เมืองไทย

ในปี 2562 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าวทั่วประเทศ จำนวน 13,232 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด มีมูลค่า 52,070 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.4 และมีพื้นที่ห้องชุด 521,725 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.0

 

 

จีนครองแชมป์ ทั้งยอดโอน มูลค่า และพื้นที่ห้องชุด

ในปี 2562 จีน เป็นสัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุด ทั้งจำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่ห้องชุด โดยมีการโอนมากถึง 7,506 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.7 ของห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์โดยคนต่างด้าวทั้งหมด มีมูลค่า 28,860 ล้านบาท (ร้อยละ 55.4) และพื้นที่ห้องชุด 254,546 ตารางเมตร (ร้อยละ 48.8)

โดยสัญชาติที่รับโอนกรรมสิทธิ์มากที่สุดรองลงมา ได้แก่ รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ตามลำดับ (ดูรายละเอียดตามตาราง) 

สหราชอาณาจักรมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดขนาดพื้นที่เฉลี่ยต่อหน่วยใหญ่ที่สุด 51.1 ตารางเมตร ส่วนจีนมีขนาดพื้นที่เฉลี่ยต่อหน่วยต่ำสุดคือ 33.9 ตารางเมตร

ญี่ปุ่นมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในราคาเฉลี่ยต่อหน่วยสูงสุดคือ 4.2 ล้านบาท ในขณะที่รัสเซียมีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำสุดคือ 3.0 ล้านบาท

คนจีนชอบจังหวัดไหน 

กรุงเทพฯ ชาวจีนเป็นสัญชาติที่โอนกรรมสิทธิ์มากที่สุด จำนวน 19,784 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.6 ของมูลค่าการโอนในจังหวัด แต่มูลค่าลดลงจากปี 2561 ร้อยละ -5.0 รองลงมาเป็น มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และไต้หวัน ซึ่ง 4 สัญชาตินี้มีสัดส่วนการโอนรวมกันเพียงร้อยละ 11.6 และมีเพียงมาเลเซียที่มีมูลค่าการโอนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 แต่อีก 3 สัญชาติมีมูลค่าการโอนลดลง

ชลบุรี ชาวจีน ยังเป็นสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดถึง 5,255 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 43.1) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 5.0 รองลงมาคือ รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น โดย 4 สัญชาตินี้มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 25.2 และรัสเซียเป็นสัญชาติเดียวที่มีมูลค่าการโอนลดลงจากปี 2561

ภูเก็ รัสเซีย เป็นสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุด 831 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 32.0) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 27.7 รองลงมาคือ จีน สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 4 สัญชาตินี้มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 30.3 โดยสหรัฐอเมริกาเป็นสัญชาติเดียวที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มขึ้นจากปี 2561

สมุทรปราการ ชาวจีน มากที่สุด จำนวน 1,980 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 79.6) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 4 รองลงมาเป็น ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสหราชอาณาจักร ซึ่งทั้ง 4 สัญชาติ มีสัดส่วนรวมกันเพียงร้อยละ 14.0 โดยทั้ง 4 สัญชาติมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มขึ้นจากปี 2561

เชียงใหม่ ชาวจีนเป็นสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนมากที่สุด 1,111 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 66.0) ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ -46.4 รองลงมาเป็น เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้ง 4 สัญชาติมีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 17.9 โดยฝรั่งเศสเป็นสัญชาติเดียวที่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มขึ้นจากปี

2561

ลงลึกในแต่ละย่านไปอีก 

กรุงเทพฯ มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดในเขตห้วยขวาง วัฒนา คลองเตย พระโขนง และคลองสาน ตามลำดับ

ชลบุรี ในอำเภอบางละมุง สัตหีบ และศรีราชา ตามลำดับ โดยกว่าร้อยละ 88.5 จะอยู่ในอำเภอบางละมุง

ภูเก็ต ในอำเภอถลาง กะทู้ และเมืองภูเก็ต ตามลำดับ

สมุทรปราการ ในอำเภอเมืองสมุทรปราการ สูงถึงร้อยละ 96.6

เชียงใหม่ สูงสุดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ สูงถึงร้อยละ 92.0 รองลงมาคือ แม่ริม ร้อยละ 5.0

ในปี 2562 จำนวนหน่วยห้องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ให้คนต่างด้าวมากที่สุดจะอยู่ในระดับราคา 2.01–3.00 ล้านบาท มีจำนวน 3,657 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.6 ของจำนวนหน่วยที่โอนทั้งหมด 13,232 หน่วย โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 20.8 ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนในระดับราคาอื่นๆ มีการปรับตัวลดลงทั้งหมด ระดับราคาที่มีจำนวนหน่วยโอนรองลงมาคือ 3.01–5.00 ล้านบาท มีจำนวน 3,162 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.9 ส่วนระดับราคาที่มีจำนวนหน่วยน้อยที่สุดคือ 7.51–10.00 ล้านบาท มีจำนวน 499 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.8

มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างด้าว ในปี 2562 มีสัดส่วนสูงสุดอยู่ในระดับราคา มากกว่า 10 ล้านบาท โดยมีมูลค่า 13,424 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.8 ของมูลค่าที่โอนทั้งหมด 52,070 ล้านบาท รองลงมาคือระดับราคา 3.01–5.00 ล้านบาท มีมูลค่า 12,128 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.3 ส่วนระดับราคาที่มีสัดส่วนมูลค่าน้อยที่สุดคือไม่เกิน 1 ล้านบาท มีมูลค่า 701 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.3 ทั้งนี้ ในทุกระดับราคามีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ยกเว้นระดับราคา 2.01–3.00 ล้านบาท ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับปี 2561 พบว่า คนต่างด้าวมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดลดลงร้อยละ -9.9 มูลค่าลดลงร้อยละ -12.0 พื้นที่ห้องชุดลดลงร้อยละ -13.4 โดยห้องชุดที่คนต่างด้าวโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2562 มีมูลค่าเฉลี่ยต่อหน่วย 3.94 ล้านบาท และพื้นที่เฉลี่ยต่อหน่วย 39.4 ตารางเมตร

 

ส่วนปี 2563 เป็นปีที่ผู้ประกอบการห้องชุดต้องลุ้นกันสุดตัวทั้งยอดขายและยอดโอน ไม่เฉพาะของชาวจีนเท่านั้น แต่รวมถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยด้วย

เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

        

 

 

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer