กรุงเทพโพลล์สำรวจความคิดเห็นประชาชนในช่วงที่สถานการณ์ไวรัส COVID-19 มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยเป็นการสำรวจแบบออนไลน์จำนวน 1,054 ตัวอย่าง พบว่า

ในช่วงสถานการณ์ เชื้อ covid -19 ระบาด ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ 34.4% ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามัย (โดยส่วนใหญ่จำนวนเงินต่ำกว่า 100 บาท)

และมีสัดส่วนเท่ากันกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร น้ำ ข้าวสารของแห้ง สำรองภาวะฉุกเฉิน (โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายจำนวนเงินมากกว่า 2,000 บาท)

รองลงมา 33.4% ระบุว่ามีเจลแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์ (โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 10-300 บาท)

และ 32.7% ระบุว่ามีค่าเครื่องอุปโภค-บริโภคสำรองภาวะฉุกเฉิน (โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากกว่า 2,000 บาท)

เมื่อถามว่าการใช้ชีวิตประจำวันของท่าน อยู่ในจุดความเสี่ยงใดบ้างที่ท่านกังวลต่อการติดเชื้อ covid-19 พบว่า

29.4% ระบุว่าอยู่อาศัย/ทำงานในที่คนพลุกพล่าน/แออัด

รองลงมา 20.3% ไม่มีหน้ากากอนามัย/เจลแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์

และ 20.2% ขาดหลักประกันด้านการรักษาพยาบาล

ส่วนวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพื่อหยุดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ covid-19 มากที่สุดนั้น

ประชาชนส่วนใหญ่ 88.5% ระบุว่าสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน

รองลงมา 86.9% ระบุว่าล้างมือด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์ บ่อยๆ และ 81.3% ระบุว่าไม่ออกนอกบ้านถ้าไม่จำเป็นอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer