ความปลอดภัยของนักเรียนและความเข้าใจผู้ปกครองเป็นสิ่งสำคัญที่สุด “DBS DENLA BRITISH SCHOOL” ยกมาตรการดูแลโรงเรียน พร้อมมอบส่วนลดค่าเทอม ท่ามกลางสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ภายใต้แคมเปญ “DBS Stronger Together”

  • นโยบาย Collaborated Efforts ภายใต้ Protection Pillars ทั้ง 3 ได้แก่ มาตรการตรวจคัดกรอง มาตรการดูแลทำความสะอาด และมาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ
  • จัดโปรแกรม Virtual School Tour สนับสนุนนโยบาย Social Distancing

มอบส่วนลด 30% สำหรับการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Distance Learning) และ อนุมัตินโยบายไม่ขึ้นค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษาหน้า ตรงข้ามกับแนวปฏิบัติของโรงเรียนนานาชาติชั้นนำที่อื่น

โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กๆ ความอยู่ดีมีสุข (Well-being) ของนักเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โรงเรียน DBS DENLA BRITISH SCHOOL ในฐานะที่เป็นโรงเรียนนานาชาติพรีเมียมของประเทศไทย จึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนด้วยการทำให้โรงเรียนเป็น Safe Haven ของเด็กๆ โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา DBS ใช้นโยบาย Collaborated Efforts ทั่วทั้งโรงเรียน ภายใต้ Protection Pillars ทั้ง 3 ได้แก่ มาตรการตรวจคัดกรอง มาตรการดูแลทำความสะอาดระดับ 5 และมาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

1. มาตรการตรวจคัดกรอง (Screening)

DBS ออกมาตรการตรวจคัดกรองที่เข้มข้น เริ่มตั้งแต่การวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนที่เข้ามายังบริเวณโรงเรียนผ่านทางเข้าทุกจุด ตั้งแต่หน้าป้อมประตูหน้า ป้อมข้าง และประตูภายในอาคารโรงเรียน มีการตรวจเช็กพาสปอร์ตนักเรียน ผู้ปกครอง และพนักงานทุกคน เช็กประวัติการเดินทาง รวมถึงยังเช็กสมาชิกครอบครัวของนักเรียนทุกคนที่อาศัยอยู่กับนักเรียนด้วย

2. มาตรการดูแลทำความสะอาด (Cleaning) 

DBS มีมาตรการการทำความสะอาดที่เข้มข้นในระดับเดียวกับสถานทูต ด้วยการทำดีฟคลีนนิ่งถึง 5 ระดับทุกพื้นที่ทั่วทุกอาคาร ตั้งแต่

  1. การเช็ดฝุ่น
  2. ล้างเปียก
  3. ฟอกล้างด้วยผงซักฟอกเพราะไวรัสชนิดนี้มีไขมันหุ้มอยู่ด้านนอกจึงไม่สามารถทนต่อผงซักฟอกได้
  4. ฆ่าเชื้อด้วย Virex II 256
  5. พ่นยาด้วย Oxivir TB ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาลสามารถฆ่าโคโรนาไวรัสในมนุษย์ได้ นอกจากนี้ ยังทำความสะอาดทุก 1 ชั่วโมงในบริเวณจุดที่มีการสัมผัสร่วม เช่น ลิฟต์ ที่จับประตู โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได นอกจากนี้ ยังวางเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้ทั่วบริเวณโรงเรียน เป็นต้น

3. มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง (Knowledge Sharing)

สิ่งสำคัญคือการให้ความรู้เรื่องไวรัสและการป้องกันตนเองที่ถูกต้องแก่นักเรียน ครู และพนักงานอย่างต่อเนื่อง ยิ่งทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูดีบีเอส รวมทั้งทีมพยาบาล คอยสอนนักเรียนเรื่องการรักษาสุขอนามัยที่ถูกต้องและให้นักเรียนฝึกทำอย่างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันทีมบริหารของโรงเรียนก็คอยสื่อสารแจ้งข้อมูลอัปเดตสถานการณ์ไวรัสให้ทุกคนตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม

นอกจากมาตรการดังกล่าว โรงเรียนดีบีเอสยังร่วมรณรงค์ สนับสนุนนโยบาย Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส ด้วยการจัด โปรแกรม Virtual Tour เปิดบ้านทัวร์และแนะนำโรงเรียนในรูปแบบวิดิโอออนไลน์ ให้ผู้ที่สนใจสามารถชมสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเวิลด์คลาสของโรงเรียนได้เห็นทุกมุมมอง รวมถึงพูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน โดยที่เจ้าตัวไม่ต้องเดินทางมายังโรงเรียนด้วย

ล่าสุด สภาโรงเรียนนานาชาติ (Council of International School, CIS) สถาบันชั้นนำอันดับหนึ่งที่ประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก ก็ได้เข้ามาประเมินมาตรฐานโรงเรียนดีบีเอสระหว่างเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศไทยพอดี ซึ่ง Mr. Martin Kneath ผู้ประเมินของ CIS กล่าวชื่นชมและประทับใจที่โรงเรียนดีบีเอสสามารถจัดการกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนในโรงเรียน

แน่นอนว่าสถานการณ์ไวรัสครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลก ที่อาจเรียกได้ว่าเป็น Virus Disruption หรือ ภาวะพลิกผันจากไวรัส คณะกรรมการบริหาร นำโดย ดร. ต่อยศ และ ดร. เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ สองพี่น้องทายาทของ อาจารย์ อารย์ ปาลเดชพงศ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเครือเด่นหล้า ตระกูลผู้คร่ำหวอดด้านการศึกษามากว่า 40 ปี รวมไปถึงทีมผู้บริหารอาวุโส นำโดยคุณ มาร์ค แมคเวย์ ครูใหญ่ของโรงเรียนดีบีเอส จึงอนุมัตินโยบายว่าด้วยการชำระค่าเทอม โดยสำหรับเทอม 3 ของปีการศึกษานี้ หากโรงเรียนยังต้องดำเนินการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์อยู่ ดีบีเอสจะมอบส่วนลด 30% ให้กับทุกครอบครัว สำหรับค่าเล่าเรียนในปีการศึกษาหน้า ซึ่งเป็นที่ทราบดีกันว่าโดยทั่วๆ ไป โรงเรียนนานาชาติชั้นนำจะขึ้นค่าเล่าเรียนทุกปีเพื่อให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่โรงเรียนดีบีเอสนั้นตัดสินใจสวนกระแสโรงเรียนนานาชาติที่อื่น ไม่ขึ้นค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษา 2563-2564 แม้ว่าโรงเรียนจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมากเพื่อคงไว้ซึ่งการศึกษาคุณภาพระดับโลกก็ตาม

ผศ. ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์
อ. อารย์ ปาลเดชพงศ์
ดร. เต็มยศ ปาลเดชพงศ์

เพราะที่ DBS เรื่อง Well-being ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในโรงเรียนมีความสำคัญสูงสุด โรงเรียนต้องปลอดภัยสำหรับทุกคนเพื่อคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับนักเรียนตามวิสัยทัศน์ของดีบีเอส “Nurtuting Global Leaders” ในขณะเดียวกัน แคมเปญ #DBSStrongerTogether ก็สะท้อนให้เห็นทัศนคติที่ดีที่ชุมชนดีบีเอสที่มีร่วมกันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และสะท้อนถึงคติพจน์ประจำโรงเรียน “Semper Ad Maiora” หรือ “Always to Greater Things” เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ

 

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน