Author: aitt88

286 Posts

Marketeer Today

สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม ฉลองใหญ่ครบรอบ 2 ปี จัด “Ikebana Exhibition” นิทรรศการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นอิเคบานะ สุนทรีย์ไปกับศาสตร์การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น สัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก