พนักงานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พร้อมคนในครอบครัว รวมใจกันทำหน้ากาก Face Shields จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้สวมใส่ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาผู้ป่วย และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้มอบให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลบางบ่อ  

ในโอกาสนี้นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ คุณสิริวรรณ พร้อมมูล และกรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ และคณะ เป็นตัวแทนพนักงาน มอบหน้ากาก Face Shields ให้แก่โรงพยาบาลดังกล่าว 

“เราขอแสดงความขอบคุณแพทย์ พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ทำงานหนักท่ามกลางความเสี่ยงของการติดเชื้อ เพื่อดูแลรักษาคนไข้และผู้ป่วยจากโรคโควิด-19  เราขอร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจและช่วยบรรเทาผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้” คุณสิริวรรณกล่าว

พร้อมกันนี้ ทางสโมสรพนักงานเอสโซ่ขอขอบคุณคุณศันสนีย์ ปัญจมาพิรมย์ ที่ได้อนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำ Face Shields ในครั้งนี้ด้วยอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer