ตลาดอีเพย์เมนต์ ปฐมบท New Normal ในสังคมไทย (วิเคราะห์)

ประเทศไทยยังคงเป็นสังคมเงินสด ที่เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและโมบายแบงกิ้งอย่างต่อเนื่อง

Internet Banking

ม.ค. 63 ธ.ค. 62 พ.ย. 62 ต.ค. 62 ก.ย. 62 ส.ค. 62
จำนวนบัญชี Internet Banking 28.770 ล้านบัญชี 29.405 ล้านบัญชี 28.658 ล้านบัญชี 28.026 ล้านบัญชี 27.614 ล้านบัญชี 27.553 ล้านบัญชี
ธุรกรรม (พันรายการ) 143.131 ล้านรายการ 144.476 ล้านรายการ 131.878 ล้านรายการ 106.439 ล้านรายการ 83.889 ล้านรายการ 80.359 ล้านรายการ
 มูลค่าธุรกรรม(พันล้านบาท) 2.962 ล้านล้านบาท 3.066 ล้านล้านบาท 2.757 ล้านล้านบาท 2.847 ล้านล้านบาท 2.579 ล้านล้านบาท 2.707 ล้านล้านบาท

 

Mobile Banking

ม.ค. 63 ธ.ค. 62 พ.ย. 62 ต.ค. 62 ก.ย. 62 ส.ค. 62
บัญชี Mobile Banking 60.680 ล้านบัญชี 60.085 ล้านบัญชี 58.753 ล้านบัญชี 57.480 ล้านบัญชี 56.301 ล้านบัญชี 55.487 ล้านบัญชี
ธุรกรรม 462.475 ล้านรายการ 467.417 ล้านรายการ 437.691 ล้านรายการ 454.550 ล้านรายการ 446.740 ล้านรายการ 435.884 ล้านรายการ
มูลค่าธุรกรรม 2.088 ล้านล้านบาท 2.185 ล้านล้านบาท 1.992 ล้านล้านบาท 2.111 ล้านล้านบาท 2.094 ล้านล้านบาท 2.109 ล้านล้านบาท

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, เมษายน 2563

โควิด ตัวเร่ง ตลาดอีเพย์เมนต์

แต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลายเป็นตัวเร่งให้พฤติกรรมการชำระเงินและโอนเงินในช่องทางออนไลน์เติบโตอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะการชำระเงินและโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งบนแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆ

ข้อมูลของกสิกรไทยพบว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกค้าธนาคารหันมาใช้บริการ K PLUS แอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของธนาคารกสิกรไทยเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม 2563 ธนาคารกสิกรไทยมีจำนวนการทำธุรกรรมการเงินผ่าน K Plus มากถึง 251 ล้านธุรกรรม เติบโต 11% จากเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ทำให้ในไตรมาสแรกปี 2563 มีการทำธุรกรรมผ่าน K Plus มากถึง 700 ล้านรายการ เติบโตจากไตรมาส 4 ปี 62 ถึง 8%

สำหรับ 4 ฟีเจอร์ที่มีปริมาณการใช้งานสูงขึ้นได้แก่ โอนเงิน ซื้อประกัน เติมเงินเข้าอี-วอลเล็ต

และช้อปออนไลน์บน K+ Market

ทั้งนี้ สิ้นปี 2562 ธนาคารกสิกรไทยมีลูกค้า K Plus ที่ 12 ล้านราย มียอดธุรกรรมทุกประเภทรวม 11,600 ล้านรายการ และคาดการณ์สิ้นปี 2563 จะมียอดผู้ใช้งานมากถึง 15 ล้านราย และมียอดธุรกรรมทุกประเภทรวมกัน 11,600 ล้านราย

นอกจากนี้ เมื่อดูข้อมูลจากธนาคารไทยพาณิชย์ยังพบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ออนไลน์มากขึ้น

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาธนาคารไทยพาณิชย์มียอดฐานลูกค้ารวม 11 ล้านราย ยอดธุรกรรมเฉลี่ยอยู่ที่ 135 ล้านรายการต่อเดือน โดย 75% เป็นธุรกรรมโอนเงิน คิดเป็น 528 แสนล้านบาท ด้วยกัน 

เราเชื่อว่าหลังจบสถานการณ์โควิด-19 คนไทยมีการเปลี่ยนพฤติกรรมสู่โลกออนไลน์และอีเพย์เมนต์มากขึ้น จากความคุ้นเคยในการใช้งาน พร้อมกับความสะดวกสบายที่ได้รับที่สามารถลดความเสี่ยงจากการจับเงินสดได้อย่างน่าสนใจ และในไม่ช้าการทำธุรกรรมการเงินผ่านออนไลน์จะกลายเป็น New Normal ในสังคมไทย

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 

 

 

 

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online