คนไทยชอบดูอะไรช่วงโควิด ? เปิดผลสำรวจการบริโภคสื่อของคนไทยที่นักการตลาดต้องรู้


นีลเส็นสำรวจคนไทยกุมภาพันธ์พบว่าคนไทยเกินครึ่งกังวลกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว

คนไทยกังวลแค่ไหนกับโควิด

ความกังวลกับตัวเอง

กังวลสูง 35%

มีความกังวล 26%

ค่อนข้างกังวล 36%

ไม่มีความกังวล 3%

ความกังวลกับครอบครัว

กังวลสูง 34%

มีความกังวล 27%

ค่อนข้างกังวล 32%

ไม่มีความกังวล 7%

และเมื่อถามต่อไปว่าคาดการณ์ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะเป็นสถานการณ์ที่ยาวต่อเนื่องยาวนานออกไปอีกแค่ไหน พบว่าส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าจะต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน ซึ่งความกังวลนี้สามารถสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่างๆ ได้

 

คาดการณ์สถานการณ์โควิด-19 จะจบลงเมื่อไร

อีก 1ปี 12%

อีก 6 เดือน-1 ปี 29%

อีก4-6 เดือน 30%

อีก 2-3 เดือน 26%

อีก 1 เดือน 3%

 

ความกังวลสู่พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สะท้อนอุตสาหกรรมโฆษณาอย่างไรได้

รัญชิตา ศรีวรวิไล รองผู้อำนวยการ นีลเส็น มีเดีย ประเทศไทย กล่าวถึงเรื่องนี้ผ่าน Google Meet ว่าเพราะความกังวลของคนไทย และการให้ความสำคัญในการกักตัวอยู่บ้านมากขึ้น

การอยู่บ้านของคนไทยทำให้จำนวนชั่วโมงการดูทีวีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

จาก 4.03 ชั่วโมงต่อวัน ในต้นเดือนมีนาคม 2563 เป็น 4.31 ชั่วโมงต่อวันในปลายเดือนมีนาคม 2563

เรตติ้ง ทีวีในช่วงไพรม์ไทม์ยังมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดจากปีที่ผ่านมา 26% เพิ่มเป็น 29% และช่วงนอนไพรม์ไทม์เติบโตจาก 6% เป็น 7% โดยในเขตกรุงเทพฯ และหัวเมืองมีการเติบโตมากถึง 11% เป็น 15% เลยทีเดียว

เมื่อมองลึกลงไปพบว่าคนไทยการดูทีวีที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดการเติบโตของเวลาในการชมทีวีในกลุ่ม 4-14 ปี  และ 35-39 ปี ซึ่งในอดีตสองกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มผู้ชมหลัก

โดยเมื่อเทียบช่วงเวลาก่อนมาตรการกักตัวอยู่บ้าน พบว่า

กลุ่ม 4-14 ปี มีอัตราการดูทีวีเพิ่มขึ้น 50 นาทีต่อวัน

กลุ่มอายุ 35-39 ปี มีอัตราการดูทีวีเพิ่มขึ้น 21 นาทีต่อวัน

สำหรับกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของสื่อทีวี ใช้เวลาในการดูทีวีมากขึ้นถึง 20 นาทีด้วยเช่นกัน  

นีลเส็นสำรวจพบว่าอาชีพที่มีการดูทีวีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเวลาโควิด-19 คือพนักงานบริษัทและนักเรียนนักศึกษา

โดยพนักงานบริษัทมีการดูทีวีเพิ่มขึ้น 46 นาทีต่อวัน ส่วนหนึ่งมาจากการ Work form Home อยู่ที่บ้าน ที่ทำให้คนดูทีวีเป็นเพื่อนระหว่างทำงาน

และนักเรียนนักศึกษามีการดูทีวีเพิ่มขึ้น 40 นาทีต่อวัน

การเพิ่มขึ้นของการดูทีวีไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่ยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับประเทศต่างๆ อย่างเกาหลีใต้ และอิตาลีก็มีการดูทีวีมากขึ้นเช่นกัน

โดยรายการทีวีที่คนไทยดูในช่วงโควิด-19 นีลเส็นสำรวจพบว่าละครไทย, ภาพยนตร์,  รายการข่าว เป็นรายการที่มีการเติบโตสูงสุด ส่วนรายการกีฬามีการดูลดลงเพียงกลุ่มเดียวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบต่อการแข่งขันกีฬาต่างๆ

 

คนไทยชอบดูอะไรช่วงโควิด ?

ละครไทย เพิ่มขึ้น 12%

ภาพยนตร์ เพิ่มขึ้น 12%

รายการข่าว เพิ่มขึ้น 11%

รายการบันเทิงเบาสมอง เพิ่มขึ้น 9%

ซีรีส์ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 9%

รายการกีฬา ลดลง 33%

ที่มา: นีลเส็น เปรียบเทียบระหว่าง 1 มกราคม-15 มีนาคม 2563 กับ 16 มีนาคม -20 เมษายน 2563

จากการสำรวจของนีลเส็นยังพบว่าสื่อทีวี สื่อดิจิทัล เป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด

จากเดิมคนไทยเสพคอนเทนต์บนสื่อดิจิทัลจาก 712 ล้านวิวต่ออาทิตย์ในต้นเดือนมีนาคม 2563 เพิ่มเป็น 994 ล้านวิวต่ออาทิตย์ในปลายเดือนมีนาคม 2563

และคอนเทนต์ข่าวมียอดวิวรวมเพิ่มขึ้นถึง 73% เมื่อเทียบระหว่างปัจจุบันกับช่วงเวลาหลังจากที่ผู้ป่วยคนไทยรายแรกได้รับการยืนยัน

สิ่งที่น่าสนใจคือ การเติบโตของยอดวิวการรับชมสด หรือ Live Viewing บนสื่อดิจิทัลเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก่อนเกิดโควิด-19 มีการเติบโตยอดการชมในช่วงเวลาใหม่ๆ เช่น ช่วงเช้าระหว่าง 06.00-07.00 น. และช่วงกลางวัน ทำให้การชม Live Viewing มียอดการชมตลอดทั้งวันอย่างน่าสนใจ

 

เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการรับสื่อเปลี่ยนไป ถือเป็นโอกาสและความท้าทายของแบรนด์ในการสื่อสารถึงผู้บริโภคในยุคโควิด-19

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน