ตลาดเกมมือถือ ในไทย ทำไมไม่ค่อยเวิร์ค ? วิเคราะห์ตลาด พร้อมข้อมูลรอบด้าน (การตลาด)

โควิด-19 และมาตรการระยะห่างทางสังคมทำให้เราอยู่บนโลกของเกมมากขึ้น

จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่าในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2563 มีการเติบโตของผู้เล่นเกมทั่วโลก 36.9% จากเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 ด้วยจำนวนผู้เล่นเกมมากกว่า 23.2 ล้านคน

การเติบโตของนักเล่นเกมโลกมาพร้อมกับการดาวน์โหลดเกม 13 พันล้านครั้ง เพิ่มขึ้นประมาณ 20% จากช่วงเดียวกันปี 2562

จำนวนผู้เล่นเกมของโลกส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ ส่วนประเทศไทยมีจำนวนเกมเมอร์ประมาณ 1.4% เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยในเดือนมีนาคม 2563 ที่มีค่าเฉลี่ย 1.3%

การเพิ่มขึ้นของผู้เล่นเกมศูนย์วิจัยกสิกรมองว่ามาจากความต้องการผ่อนคลายความกังวลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเลื่อนเปิดเทอมของนักเรียนไทย

ตลาดเกมออนไลน์ของไทยปี 2563 รวมรายได้รวมผู้พัฒนา รับจ้างผลิต จัดจำหน่ายและลิขสิทธิ์ มูลค่า 2.4 หมื่นล้านบาท ขยายตัวประมาณ 4.8% อ้างอิงจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย

มูลค่าตลาดเกมมือถือไทยในปี 2563 รวมรายได้เติมเกมและซื้อเกม มูลค่า 4,371.75 ล้านบาท เติบโต 11.7% อ้างอิงจาก Statista

ตลาดเกมมือถือ ในไทย

2560    3,229.88 ล้านบาท (99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

2561    3,556.13 ล้านบาท (109 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เติบโต 9.3%

2562    3,915.00 ล้านบาท (120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เติบโต 10.7%

2563    4,371.75 ล้านบาท (134 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เติบโต 11.7%

2564    4,861.13 ล้านบาท (149 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เติบโต 10.9%

2565    5,220.00 ล้านบาท (160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เติบโต 7.5%

2566    5,415.75 ล้านบาท (166 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เติบโต 3.6%

2567    5,481.00 ล้านบาท (168 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เติบโต 1.4%

1 USD = 32.62 บาท

ที่มา: Statista, เมษายน 2563

โดยที่ผ่านมาตลาดเกมมือถือไทยจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตัวเลข 2 หลักมาโดยตลอด จากคนไทยที่เป็นนักเล่นเกมมือถือแบบเสียเงินยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อเกมมาเล่นมากขึ้น รวมถึงจ่ายเงินซื้อความสะดวกสบายในการเล่น

จากการวิเคราะห์ของ Statista พบว่า มูลค่าตลาดเกมมือถือในประเทศไทย เริ่มเติบโตลดลงเหลือตัวเลขเพียงหลักเดียวในปี 2565 และเติบโตลดลงไปเรื่อย จนปี 2567 ที่มีการเติบโตเพียง 1.4% เท่านั้น ซึ่งนั่นหมายถึงการอิ่มตัวของตลาดเกมเติมเงิน จากผู้เล่นรายใหม่ๆ ที่ลดลง

โดยจำนวนผู้เล่นเกมมือถือแบบจ่ายเงินในปี 2567 ยังไม่มีการเติบโตเมื่อเทียบกับปี 2566

คนไทยจ่ายเงินเล่นเกมมือถือแค่ไหน

2560    3.8 ล้านคน

2561    4.1 ล้านคน

2562    4.3 ล้านคน

2563    4.7 ล้านคน

2564    5.0 ล้านคน

2565    5.2 ล้านคน

2566    5.4 ล้านคน

2567    5.4 ล้านคน

ที่มา: Statista, เมษายน 2563

ในปีนี้ตลาดเกมมือถือมียอด ARPU หรือรายได้เฉลี่ยต่อผู้เล่น 940.58 บาท และเพิ่มเป็น 1,013.33 บาทในปี 2567 มีผู้เล่นอายุ 25-34 ปี เป็นตลาดใหญ่สุด เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีรายได้จากการทำงานแล้ว

 

รายได้เกมต่อผู้เล่น

2560 851.84 บาท (26.11 USD)

2561 873.37 บาท (26.77 USD)

2562 903.06 บาท (27.68 USD)

2563 940.58 บาท (28.83 USD)

2564 977.12 บาท (29.95 USD)

2565 1,000.93 บาท (30.67 USD)

2566 1,010.07 บาท (30.96 USD)

2567 1,013.33 บาท (31.06 USD)

ที่มา: Statista, เมษายน 2563

 

อายุเกมเมอร์มือถือไทย

18-24 ปี 27.6%

25-34 ปี 37.1%

35-44 ปี 24.5%

45-54 ปี 10.8%

ที่มา: Statista, เมษายน 2563

 

ทั้งนี้ ตลาดเกมมือถือใหญ่ที่สุดของโลกคือประเทศจีน รองลงมา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศอยู่ในอันดับที่ 28

5 ประเทศที่สร้างรายได้จากผู้เล่นเกมมือถือสูงสุด

จีน 651,260.25  ล้านบาท (19,962 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สหรัฐอเมริกา 330,132.38 ล้านบาท (10,119 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ญี่ปุ่น 210,757.50 ล้านบาท (6,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

เกาหลีใต้ 72,492.75 ล้านบาท (2,222 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สหราชอาณาจักร 46,523.25 ล้านบาท (1,426 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ไทยอันดับที่ 28 รายได้ 4,371.75 ล้านบาท (134 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ที่มา: Statista, เมษายน 2563

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน