วันนี้ 19 พ.ค. 63 ครม. มีมติให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง เพื่อให้การบินไทยอยู่ภายใต้การคุ้มครองของศาลเพื่อฟื้นฟูกิจการ

การที่รัฐบาลเลือกวิธีเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการนั้น เพื่อให้การบินไทยประกอบกิจการต่อได้ และไม่เป็นการลอยแพพนักงานกว่า 20,000 คน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินการเต็มที่ เพื่อให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ แม้จะไม่ได้รับเงินจากรัฐบาล

จากนี้ไปเราจะได้เห็นอะไร

กระทรวงการคลังจะลดสัดส่วนการถือหุ้นต่ำกว่า 50% มีผลทำให้การบินไทยไม่ใช่รัฐวิสาหกิจอีกต่อไป (ปัจจุบันกระทรวงการคลังถือหุ้นจำนวน 1,113.93 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 51.03%)

มีการปรับโครงสร้างการบริหาร โดยรื้อบอร์ดเก่า พร้อมเพิ่มเข้าไปใหม่ ซึ่ง 3 คน ที่วางตัวไว้ คือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช อดีตซีอีโอ ปตท. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ และอดีตดีดีการบินไทย

ยื่นฟื้นฟูกิจการต่อศาลและศาลสหรัฐฯ เพื่อดูแลเจ้าหนี้ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเจ้าหนี้รายใหญ่ๆ คือ กลุ่มผู้กู้: ใหญ่สุดคือสหกรณ์ออมทรัพย์, สถาบันการเงิน: ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน เจ้าหนี้ต่างประเทศรายใหญ่คือ สหรัฐฯ อังกฤษ และเยอรมนี

ตัดธุรกิจส่วนอื่น ๆ ออก เช่น ครัวการบินไทย หรือไทยสมายล์ เพื่อเปลี่ยนจากแนวคิดเดิมที่ว่า การบินไทยเป็นโฮลดิ้ง คัมพานี

สำหรับประมาณการฐานะการเงินการบินไทยปี 2563

  • ขาดทุนสุทธิ 59,000 ล้านบาท
  • ส่วนของทุน 4.7 หมื่นล้านบาท
  • หนี้สินที่มีดอกเบี้ย 220,000 ล้านบาท

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน