โควิด-19 คือปัจจัยเร่งที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปทั้งการเว้นระยะห่าง การทำงาน WFH รวมถึงพฤติกรรม การโอนเงินและชำระค่าสินค้าและบริการ ในแบบ New Normal

ที่ผู้คนหันมาโอนเงินและชำระค่าสินค้าและบริการแบบไร้การสัมผัส หรือ Contactless Payment เพิ่มขึ้น

โดยผู้บริโภคในวัย 35-44 ปี เป็นกลุ่มที่เข้ามาใช้ Mobile Banking และ e-Wallet เพิ่มขึ้น จากเดิมที่การใช้งานกระจุกตัวอยู่ที่ช่วงวัย 25-34 ปี

สะท้อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันต่อการใช้งาน Mobile Banking และ e-Wallet ให้เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

แล้วการเพิ่มขึ้นจะทำให้ทั้งปี 2563 มีผู้ใช้งาน Mobile Banking และ e-Wallet เพิ่มขึ้น มากแค่ไหนมาหาคำตอบอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer