กสิกรไทยพร้อมช่วยลูกค้าผู้ประกอบการในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ประกาศ ฟรี ค่าธรรมเนียมบริการหักบัญชีอัตโนมัติและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (eWithholding Tax) ตลอดปี 2564 สำหรับผู้ประกอบการที่สมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564 หวังช่วยลดภาระ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

ดร. พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับกรมสรรพากร เปิดบริการหักบัญชีอัตโนมัติและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ หรือ eWithholding Tax ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการจัดการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในที่เดียวครบ จบทุกขั้นตอน ผ่านบริการ K CASH CONNECT PLUS ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้านิติบุคคลใช้บริการกว่า 36,000 ราย และเพื่อสนับสนุนนโยบายสำคัญของกรมสรรพากร อีกทั้งบริการนี้ยังช่วยผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการทำธุรกิจในยุค Digital Transformation เพราะจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ ซึ่งบริการนี้จะเหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีคู่ค้าจำนวนมาก หรือธุรกิจที่มีการว่าจ้างบริการต่าง ๆ เช่น ว่าจ้างวิชาชีพอิสระ ว่าจ้างผลิตของ หรือใช้บริการขนส่ง เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีรายการการชำระเงินและมีภาระที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งกรมสรรพากรเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารในแต่ละเดือนที่มีจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายและเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ

บริการ eWithholding Tax จะมาช่วยจัดการกระบวนการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ง่ายขึ้น ช่วยลดเวลา ขั้นตอนการจัดเก็บ การตรวจสอบเอกสาร และต้นทุนให้ธุรกิจ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้บริการนี้ รวมถึงช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการในช่วงนี้ ธนาคารจึงขอมอบสิทธิพิเศษ ฟรี ค่าธรรมเนียมตลอดปี 2564 ให้กับธุรกิจที่สมัครใช้บริการ eWithholding Tax กับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าของท่าน หรือ KBiz Contact Center 02-8888822อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer