BDMS ขายหุ้น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ทั้งหมดเพราะอะไร ? (วิเคราะห์)

ถือเป็นข่าวใหญ่ในวงการหุ้นโรงพยาบาล เมื่อ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ขายหุ้นทั้งหมดที่ถือในกลุ่มโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำนวน 180,715,806 หุ้น หรือ 22.71% ให้กับนักลงทุนรายอื่น

การขายหุ้นทั้งหมดในครั้งนี้ BDMS แบ่งการขายออกเป็น 2 ครั้ง

ครั้งแรก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 90,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 103 บาท ซึ่งเป็นราคาหุ้นที่ต่ำกว่าราคาตลาด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,321.5 ล้านบาท

ครั้งที่สอง ในเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 90,215,806 หุ้น

การขายหุ้นครั้งนี้ขัดกับทิศทางของกลุ่ม BDMS ในต้นปี 2563 ที่ต้องการซื้อหุ้นทั้งหมดในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จากการประกาศเสนอซื้อหุ้นบำรุงราษฎร์ทั้งหมดในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

 

การที่ BDMS ขายหุ้น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ทั้งหมดนี้ มีเหตุผลอะไร เราขอวิเคราะห์และสรุปดังนี้

1.

สัญญาณนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อ BDMS ประกาศยกเลิกคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบำรุงราษฎร์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทำให้ผลประกอบการของบำรุงราษฎร์ประสบกับสภาวะรายได้ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะไตรมาส 2 ของปี 2563 บำรุงราษฎร์มีรายได้ลดลงถึง 43.4% จาก 4,279 ล้านบาทในไตรมาส 2 ของปี 2563 เหลือเพียง 2,422 ล้านบาท

การลดลงของรายได้มาจากการสูญเสียรายได้จากลูกค้าชาวต่างชาติ ถึง 58.9% ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบำรุงราษฎร์ ส่วนรายได้จากลูกค้าชาวไทยลดลง 13%

นอกจากรายได้ที่ลดลงในไตรมาส 2 บำรุงราษฎร์ยังมีกำไรสุทธิที่ลดลงถึง 93.9% เหลือเพียง 44 ล้านบาท จาก 725 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี 2562

และเมื่อดูที่ผลประกอบการครึ่งปีแรก 2563 บำรุงราษฎร์มีรายได้ลดลง 26.6% จาก 9,082 ล้านบาท เหลือเพียง 6,663 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิลดลง 55.2% จาก 1,806 ล้านบาท เหลือเพียง 810 ล้านบาท

2.

ผลประกอบการบำรุงราษฎร์ในไตรมาส 3 ยังคงลดลง 38.9% จาก 4,725 ล้านบาทในไตรมาส 3 ของปี 2562 เหลือ 2,887 ล้านบาท การลดลงนี้สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่หายไปของลูกค้าต่างชาติถึง 59.9% แม้บำรุงราษฎร์จะมีรายได้จากลูกค้าชาวไทยเพิ่มขึ้น 3.4% ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถทดแทนรายได้จากลูกค้าต่างชาติได้

3.

แม้เครือ BDMS มีโรงพยาบาลในเครือ 48 โรงพยาบาล จากโรงพยาบาล 6 แบรนด์ จับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ C ถึง A+

แต่ผลประกอบการ BDMS ไม่ค่อยสู้ดีนัก จากการหายไปของลูกค้าต่างชาติเช่นกัน โดยใน 9 เดือนที่ผ่านมา BDMS มีรายได้ลดลง 18% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 เหลือเพียง 50,956 ล้านบาท

รายได้ที่ลดลงนี้มาจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลลดลง 19% เหลือเพียง 48,033 ล้านบาท การลดลงนี้มาจากรายได้ในกลุ่มลูกค้าต่างชาติลดลงถึง 40% เมื่อเทียบกับ 9 เดือนแรกของปี 2562 และรายได้จากลูกค้าไทยลดลง 10% แม้ในกลุ่มโรงพยาบาล BDMS จะมีโรงพยาบาลในเครือที่เจาะกลุ่มลูกค้าคนไทยก็ตาม

4.

เมื่อผลประกอบการของ BDMS ถูกผลกระทบ และผลประกอบการบำรุงราษฎร์ไม่สู้ดี การกอดหุ้นบำรุงราษฎร์ไว้อาจจะไม่ใช่ผลดีของ BDMS เท่าไรนัก โดยเฉพาะในวันที่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่สามารถเดินทางได้อย่างอิสระเหมือนก่อน

การที่ BDMS เทขายหุ้นในบำรุงราษฎร์ทั้งหมดเพื่อนำรายได้จากการขายหุ้นมาเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจของ BDMS จึงกลายเป็นทางออกที่น่าสนใจ

เพราะในไตรมาส 4 และอนาคตยังไม่รู้ว่าผลประกอบการของบำรุงราษฎร์จะออกหัวหรือก้อย

 

 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer