แม้ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ในช่วงปีใหม่ 2564 ซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองที่สำคัญท้ายปี จากผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกร พบว่าคนกรุงเทพฯ ยังคงจับจ่ายรวมกันมากถึง 30,050 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

แม้คนกรุงเทพฯ จะมีการจับจ่ายใกล้เคียงเดิม แต่เป็นการจับจ่ายที่ไม่เหมือนที่ผ่านๆ มา เพราะคนกรุงเทพฯ เน้นการใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมประหยัดขึ้น และมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายทั้งสังสรรค์และช้อปปิ้ง

1.สังสรรค์ปีใหม่

41% ของผู้ตอบแบบสำรวจ มีการปรับรูปแบบการเลี้ยงสังสรรค์จากการไปรับประทานที่ร้านอาหาร หันไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มมาปรุงรับประทานเอง เนื่องจากราคาถูกกว่าการไปรับประทานที่ร้านอาหาร สามารถรับประทานได้หลายคนทั้งครอบครัว และต้องการหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ชุมชนที่อาจมีคนหนาแน่นกว่าปกติ

2.ช้อปปิ้ง

โปรโมชั่นลดราคามีผลต่อการช้อปปิ้ง

ผู้บริโภค 92% ให้ความสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะโปรโมชั่นลดราคา

รองลงมาได้แก่ โปรโมชั่นของแถม 65%

การผ่อน 0% ผ่านบัตรเครดิตได้ ในระยะเวลานานขึ้น 46%

มีสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตเพื่อแลกคะแนน รับเครดิตเงินคืน 36%

แคมเปญชิงโชค 36%

จากการสำรวจพบว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 45,000 บาท ให้ความสนใจกับโปรโมชั่นลดราคามากที่สุด ในขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป ให้ความสำคัญกับการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ 0% และโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิต เช่น การแลกคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน

นอกจากนี้ผู้บริโภคยังเปลี่ยนแปลงช่องทางการซื้อสินค้าสู่ออนไลน์ในสัดส่วนมากถึง 40%  เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ออนไลน์มีสัดส่วนเพียง 24%

ทั้งนี้การใช้จ่ายของคนกรุงเทพ ที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเป็นผลจากแรงหนุนที่ภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ซึ่งช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและเพิ่มกำลังซื้อช่วงปีใหม่ได้บางส่วน

แต่ในอีกด้านหนึ่งสะท้อนว่า ประชาชนส่วนใหญ่เผชิญแรงกดดันด้านกำลังซื้อ และต้องการได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

โดยแบ่งเป็นมูลค่าการใช้จ่ายรายประเภทกิจกรรม ดังนี้

โดยมูลค่าการใช้จ่ายรายกิจกรรมส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงสังสรรค์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายสำหรับช้อปปิ้ง ซื้อสินค้าส่วนตัว ของขวัญ ที่ประเมินว่า เพิ่มขึ้น 7.1% และ 7.7% ตามลำดับ เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศของภาครัฐ ทำให้ผู้บริโภคเลือกจับจ่ายใช้สอยโดยใช้สิทธิ์ผ่านโครงการฯ

และมากกว่า 20% ของกลุ่มผู้มีรายได้ 75,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีแผนเพิ่มการใช้จ่ายเมื่อเทียบกับปีก่อนอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer