นางศิริพร เลิศอภิรังษี เจ้าหน้าที่บริหาร ทรัพยากรอาคารและบริการส่วนกลาง ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับ Diamond ประเภทอาคารที่โดดเด่นด้านความปลอดภัยดีเยี่ยม จากโครงการ BSA Building Safety Award 2020 จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร รางวัลดังกล่าวสะท้อนการเป็นธนาคารที่มีมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยที่ดีจากอัคคีภัย ลดการเกิดภัยพิบัติ นับเป็นแบบอย่างที่ดีในระดับแนวหน้าของประเภทอาคารสูงของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้มอบฯอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน