หากพูดถึงผู้นำทางด้าน เทคโนโลยี IoT และนวัตกรรม Cloud Services ในประเทศ คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก AIS ผู้นำเอาวิสัยทัศน์ Digital for Thais มาปรับใช้กับทุกบริการ และนำไปพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติ เพื่อให้เกิดโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับทุกกลุ่มลูกค้า รวมถึงลูกค้าในภาคธุรกิจต่างๆ อย่างครบวงจร

ล่าสุดทาง AIS ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะ Digital Life Service Provider อีกครั้ง ด้วยการคว้า 2 รางวัลด้านการเป็น IoT Solutions Provider of the Year และ Cloud Services Innovative Company of the Year จากงาน “Frost & Sullivan* Thailand Excellence Awards 2018”

โดยรางวัลจะถูกมอบให้กับองค์กรหรือบริษัทในประเทศไทยที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกมาตรฐานระดับโลก จนเหลือเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นเวทีเพื่อรับรางวัลอันทรงเกียรติจาก บริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก

“2018 Thailand IoT Solutions Provider of the Year”

รางวัลแรกที่ทาง AIS ได้รับอยู่ในประเภทของ “2018 Thailand IoT Solutions Provider of the Year” รางวัลที่มอบให้กับผู้นำด้านความเป็นเลิศในการพัฒนาเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) แบบ ครบวงจร จากผลงานที่ทาง AIS พัฒนาเครือข่าย NB-IoT จนกลายเป็นเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี IoT ให้กับภาคธุรกิจในประเทศต่อเนื่องมาก ว่า 15 ปี

โดยทาง AIS เป็นหนึ่งผลักดันสำคัญที่พัฒนาให้เทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things ในประเทศไทยเป็นที่เเพร่หลาย เเละถูกนำมาใช้จริงมากยิ่งขึ้น จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น พัฒนาสังคมให้รุดหน้าก้าวทันเทคโนโลยีระดับโลกที่จะเข้ามาเปลี่ยนให้ทุกการ ใช้ชีวิตของคนในยุคนี้ดียิ่งขึ้น ทั้งในฝั่งของผู้บริโภค อาทิ Smart Home, Smart Parking เเละในระดับองค์กรอย่างระบบ Smart Logistics, Smart City, Smart Farming, Smart Environment รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของประเทศ

อาทิเช่น บริษัท ปตท. ที่ใช้เครือข่าย NB-IoT มาช่วยตรวจสอบงานบำรุงรักษาท่อก๊าซธรรมชาติ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค นำเครือข่าย AIS NB-IoT สร้าง Smart City ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ นำร่องให้บริการแล้ว 15 โครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
บริษัท โครตรอน กรุ๊ป ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ และเครื่องเหยอดเหรียญประเภทต่างๆ ใช้โซลูชั่นส์ Smart Cion Kiosk Machine เซ็นเซอร์วัดปริมาณเหรียญภายในเครื่อง เชื่อมต่อเครือข่าย AIS NB-IoT ช่วยส่งข้อมูลแจ้งเตือนทันทีเมื่อเหรียญเต็ม จากจุดต่างๆ ทั่วประเทศ

“AIS ยังเป็นเจ้าแรกในไทยที่ทำการเปิดให้บริการเครือข่าย NB-IoT และ eMTC (LTE CAT-M1) ครอบคลุมครบทั้ง 77 จังหวัดพร้อมใช้งานทั่วประเทศ ขึ้นเเท่นเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เปิดให้บริการเครือข่าย IoT เชิงพาณิชย์ทั่วประเทศ อีกด้วย”

อีกก้าวที่เเข็งเเกร่งของ AIS คือการสร้าง IoT Ecosystems ภายใต้ชื่อ AIS IoT Alliance Program หรือ AIAP รายแรกของประเทศไทย เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ, Product, Service หรือ Solution เพื่อให้เกิดการพัฒนา IoT Solution/Business Model ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

“2018 Thailand Cloud Services Innovative Company of the Year”

อีกหนึ่งรางวัลที่ AIS ได้รับในปีนี้ ได้แก่ “2018 Thailand Cloud Services Innovative Company of the Year” จากผลงานการพัฒนา Cloud Platform ซึ่งเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ได้รับการพัฒนาและเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้บริการแบบครบวงจร หรือ E2E Cloud Services

ทาง AIS มุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี IoT เพื่อค้นหาโซลูชันใหม่ๆ มาพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า เพื่อเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับภาคธุรกิจต่างๆ อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด, การสื่อสาร, เครือข่าย และความปลอดภัย โดยมุ่งพัฒนาทั้งด้านเครือข่าย และความปลอดภัย ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ จนกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญให้กับภาคธุรกิจในพัฒนาเทคโนโลยี IoT ให้ประเทศไทยอย่างเต็มความสามารถเพื่อนำไปสู่การนำเทคโนโลยีมาช่วยขับ เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย

เพราะอะไร AIS ถึงควรค่าได้รับทั้ง 2 รางวัลในปีนี้
“มาฟังเหตุผลจากนักวิจัย และคณะกรรมการของ Frost & Sullivan พร้อมๆ กัน”

เหตุผลหลักที่ AIS ได้รับรางวัลชนะเลิศในเรื่อง IoT Solutions Provider  : “เพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญของการพัฒนา IoT ซึ่งทุกภาคส่วนมีความตระหนักและเห็นความเติบโตของการพัฒนา IoT และมีการพัฒนาแอ็พพลิเคชัน IoT ที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกันในหลายอุตสาหกรรม มากไปกว่าการใช้งานแค่ Asset Tracking”

“AIS เป็นผู้บุกเบิกและเป็นนำ IoT Solution มาประยุกต์ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งกับบุคคลธรรมดาและภาคธุรกิจ และมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์ รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อาทิ Smart homes, Smart city, Transport และ Logistics เป็นต้น นอกจากนี้ AIS ยังนำเสนอ Solution ที่ครอบคลุมการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ด้วยความสามารถในการพัฒนา IoT ecosystems ที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังมี Partner ที่มีความสามารถ เพื่อนำเสนอบริการให้กับลูกค้า และช่วยสร้างความเจริญเติบโตในธุรกิจยุค IoT ที่อุปกรณ์ต่างๆมีความเชื่อมต่อกันมากขึ้นอีกด้วย”

ด้าน Cloud Services Innovative : “ท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของตัวเลขการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ AIS ได้ปรับกลยุทธ์และมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างรายได้จากโอกาสที่เกิด ขึ้นใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าผ่านทางโซลูชั่นวัตกรรมใหม่ และการให้บริการแอพพลิเคชันรวมถึงบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน AIS ประสบความสำเร็จในตลาดภายในระยะเวลาสั้นๆ ด้วยกลยุทธ์การทำตลาดสู่ตลาดโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่น่าสนใจและให้ความ สำคัญกับการเติบโตของตลาดในประเทศไทย”

*ข้อมูลเพิ่มเติมกี่ยวกับ Frost & Sullivan
องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก ที่ได้รับการยอมรับระดับสากลเป็นเวลากว่า 50 ปีซึ่งทำหน้าที่เลือกเฟ้นบริษัทในประเทศไทยที่มีความเป็นเลิศในการดำเนิน ธุรกิจด้านต่างๆ อาทิ ความเป็นผู้นำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ การบริการลูกค้า รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าอย่างมีกลยุทธ์ เป็นต้น


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน