หลังจากที่การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ พร้อมปรับปรุงโครงสร้างและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อความอยู่รอดต่อไปในอนาคต

ในครั้งนี้การบินไทยถึงเวลาปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้น และให้องค์กรมีความกระชับ และขนาดเล็กลง ด้วยการจัดโครงสร้างองค์กรที่เป็นแบบรวมศูนย์สำหรับงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานและเป็นการใช้ข้อมูลร่วมกัน

พร้อมกับลดผู้บริหารจาก 750 ตำแหน่ง เหลือเพียง 500 ตำแหน่ง พร้อมกับลดขั้นบังคับบัญชา จากเดิม 8 ระดับ เหลือเพียง 5 ระดับ เท่านั้น

การปรับโครงสร้างการบินไทยครั้งใหญ่นี้ เป็นการแบ่งสายงานออกเป็น 8 สาย ได้แก่

สายการพาณิชย์, สายปฏิบัติการ, สายช่าง, สายการเงินและการบัญชี, สายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายดิจิทัล, ฝ่ายขับเคลื่อนองค์กร และหน่วยธุรกิจการบิน

และเหลือระดับบังคับบัญชาเหลือเพียงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,ประธานเจ้าหน้าที่, ผู้อำนวยการ, กรรมการผู้จัดการ, หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มงาน

การปรับโครงสร้างใหม่ของการบินไทยในไทยครั้ง มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน