การเข้าเป็นผู้ถือหุ้นหลักในกรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง ของ KTC ที่ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเคยกล่าวไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564  มีชัดเจน เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติให้ KTC เข้าซื้อหุ้น 75.05% หรือคิดเป็นจำนวน 75,050,000 หุ้น ในบริษัท กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง จำกัด จากธนาคารกรุงไทย

ส่วนธนาคารกรุงไทยที่เคยถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง จำกัด จะเหลือสัดส่วนหุ้นเพียง 24.95%

การซื้อหุ้นในบริษัท กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง จำกัด ของ KTC เป็นหนึ่งในแนวทางที่มาตอบโจทย์ธุรกิจ KTC 3 ประการได้แก่

1.

ขยายธุรกิจสู่ธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะธุรกิจของบริษัท กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง มีรายได้การเติบโตที่น่าสนใจ

โดย 3 ปีที่ผ่านมาจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง มีรายได้รวมและกำไรดังนี้

2560          2,138.31 ล้านบาท       กำไร 68.36 ล้านบาท

2561          1,246.45 ล้านบาท       กำไร 273.72 ล้านบาท
2562          842.19 ล้านบาท          กำไร 316.82 ล้านบาท

 

2.

KTC ต้องการขยายธุรกิจสู่ธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้ครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้น จากเดิมที่ KTC มีแนวทางขยายธุรกิจสู่ธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเมื่อปลายปี 2563 และเปิดธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ “เคทีซี พี่เบิ้ม” เป็นบริการแรก

การที่ KTC มีธุรกิจกรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่งในพอร์ต ทำให้ KTC สามารถขยายฐานลูกค้าสินเชื่อจากฐานลูกค้าเดิมของกรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่งเพื่อสร้างการเติบโตด้านรายได้อีกทางหนึ่ง

เนื่องจากกรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง มีบริการเช่าซื้อ (Hire Purchase) และบริการเช่าแบบลีสซิ่ง (Financial Lease) ประกอบด้วย

  1. ลีสซิ่งสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ประกอบการ เช่น รถบรรทุก รถขุดและเครื่องจักร
  2. เช่าลีสซิ่งรถยนต์แบบดำเนินงาน หรือรถเช่าเพื่อประกอบกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ

3.การให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ บริการเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วและบริการสินเชื่อรถหมุนเงิน (จำนำทะเบียนรถยนต์)

  1. การให้สินเชื่อกับสินค้าอุปโภคทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ ไอที รถจักรยานยนต์หรือเครื่องประดับต่าง ๆอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน