ตลาด FMCG ทั่วโลกกระทบแค่ไหนกับวิกฤตโควิด-19 (บทวิจัย)

Kantar (คันทาร์) บริษัทวิจัยชั้นนำด้านข้อมูลเชิงลึกและที่ปรึกษาทางการตลาดระดับโลก ร่วมกับ GfK, Europanel, Intage และ IRI US ออกรายงานระดับโลกประจำปี 2021 Winning Omnichannel ซึ่งพูดถึงอนาคต FMCG และ Retail หลัง COVID-19

จากการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 ล้านคน ใน 42 ประเทศ ครอบคลุม 66% ของประชากรโลก และ 83% ของ GDP โลก

รายงานพบข้อมูลที่สนใจดังนี้

• การซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้น 11.4% เนื่องจากพฤติกรรมการทำอาหารที่บ้านมากขึ้น

• ยอดขายผลิตภัณฑ์ Homecare เพิ่มขึ้น 9.8% เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยและความสะอาด เพื่อรักษาความปลอดภัยจากโรคระบาด

• การงดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ Health & Beauty ตกลง 0.1% เทียบปีต่อปี จากเคยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เติบโตสูงที่สุดในปี 2019 ด้วยการให้ความสำคัญของการล้างมือส่งผลให้ยอดขาย Hand & Body Wash เพิ่มขึ้นจาก 6% เป็น 16%

• ยอดขาย E-commerce เพิ่มขึ้น 45.5% เนื่องจากภาคครัวเรือนหันไปซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น ตอนนี้ E-commerce คิดเป็น 6.5% ของยอดขายของชำทั่วโลก

• สหรัฐอเมริกา เป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุด 14% ตามมาด้วยยุโรปตะวันตก 11.2% ลาตินอเมริกา 10.1% ยุโรปตะวันออก 6.6% และเอเชีย 3.1% ของ In-Home FMCG

• แม้ยอดขาย In-Home FMCG จะแตะ 10% ในปี 2020 แต่การรวมยอดขาย Out-of-Home (OOH) เข้ากับ In-Home เผยให้เห็นว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมแอลกอฮอล์) ลดลงอยู่ช่วงระหว่าง 2 – 5%

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม นม และอาหาร ซึ่งคิดเป็น 74% ของมูลค่า FMCG ในปี 2019 ขยายตัวที่ 8.6% 10.3% และ 11.4% ตามลำดับ

หมวดสินค้าที่เติบโต 10 อันดับแรกมากที่สุดในโลก จากผลกระทบเชิงบวกของ COVID-19

Kantar ได้คาดการณ์ล่วงหน้าไว้ในปี 2019 ก่อนการเกิดโรคระบาด COVID-19 จะเกิดขึ้น ว่าการเติบโตของ FMCG จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแตะ 2.5%

แต่จากการกักตุนสินค้าในไตรมาสที่ 1 ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของการบริโภคนอกบ้านไปสู่การบริโภคในบ้านตลอดช่วงที่เหลือของปี และการขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบตัวต่อตัวทำให้เกิดผลกระทบระดับภูมิภาค ประเทศ ช่องทาง กลุ่มและหมวดหมู่สินค้าต่าง ๆ โดยสภาพแวดล้อมนี้ยังได้แสดงถึงความสำคัญของการปรับตัวของแบรนด์ให้เข้ากับสิ่งใหม่เพื่อค้นหาโอกาสในการเติบโต

แม้ ตลาด FMCG ได้รับประโยชน์จากการแพร่ระบาด แต่ก็ไม่มีการเติบโตใดที่เราจะเชื่อถือได้ไปตลอด โดยแบรนด์ยังต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับตัวให้เข้ากับพวกเขา

นอกจากนี้ การแพร่ระบาดได้เร่งอัตราการเติบโตของ E-commerce ในเกือบทุกตลาด

โดย 5% ของครัวเรือนทั่วโลกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในปี 2020 ซึ่งเท่ากับครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นถึง 67 ล้านครัวเรือน

ในปี 2019 E-commerce มีส่วนแบ่งการจับจ่ายของชำ 4.9% จากนั้นมีการเติบโตพุ่ง 45.5% ซึ่งครองส่วนแบ่งเป็น 6.5% ของยอดขายของชำทั่วโลกในปี 2020 หากย้อนดูข้อมูลการเติบโตของ E-commerce ในปี 2019 จะอยู่ที่ 18.9%

การเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดเกิดขึ้นในเอเชีย โดย 25% ของการซื้อของชำในจีนและเกาหลีใต้ผ่านทางออนไลน์ได้เพิ่มขึ้น 6.4% และ 3.3% ตามลำดับ

สหราชอาณาจักรเป็นตลาดฝั่งตะวันตกที่ E-commerce ครองส่วนแบ่งสูงสุดที่ 11.4% ส่วนตลาดตะวันตกอื่น ๆ ทั้งหมดอยู่ในตัวเลขหลักเดียว ในสหรัฐอเมริกา 4.1% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมากในตลาด E-commerce ทางฝั่งตะวันตก

ส่วนไทย E-commerce ครองส่วนแบ่งอยู่ที่ 2.5%

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน