“การเรียนออนไลน์” เป็นทางเลือกที่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการเปิดเทอมใหญ่ในปี 2564 นี้

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง

สถานศึกษาบางแห่งมีการเตรียมพร้อมด้วยการเรียนออนไลน์ก่อนที่จะเปิดเทอมในวันที่ 14 มิ.ย. นี้

แต่ใช่ว่าผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนจะพร้อม และสามารถปรับตัวเรียนออนไลน์ได้เสมอไป

เพราะยังมีปัจจัยหลายๆ อย่างที่ไม่เอื้ออำนวย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ต่ออุปสรรคในการที่บุตรหลานต้องกลับมาเรียนออนไลน์อีกครั้ง และมุมมองต่อการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ในระยะข้างหน้า

พบว่า ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยเผชิญความไม่พร้อมต่อการเรียนออนไลน์ทั้งอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต

แม้การเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเทอมจะไม่ใช่เรื่องใหม่ของผู้ปกครองในยุคที่มีการระบาดของโควิด-19

แต่จากการสำรวจพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่กว่า 79.1% ยังพบอุปสรรคในการเรียนออนไลน์

อุปสรรคสำคัญคือ อความไม่พร้อมในอุปกรณ์การเรียนออนไลน์โดยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เรียนออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนคิดเป็นสัดส่วน50.5%

ขณะที่เรียนผ่านแท็บเล็ต 34.2% และเรียนผ่านคอมพิวเตอร์มีประมาณ 32.6%

แน่นอนว่าการเรียนออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนเป็นระยะเวลํานํานก็อําจจะส่งผลต่อสุขภําพของนักเรียน

ยังพบอีกว่า กลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยจะมีปัญหาเรื่องของอุปกรณ์การเรียนอย่างคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต และอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบุตรหลานในวัยเรียนมากกว่า1 คน จะเผชิญกับข้อจำกัดในการซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์และบางส่วนมองว่าต้องมีรายจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น

นอกจากปัญหาของความพร้อมในด้านอุปกรณ์แล้ว ผู้ปกครองยังต้องเผชิญกับปัญหาแวดล้อมอื่นๆ อีกอาทิ

ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานระหว่างเรียนออนไลน์

รูปแบบการสอนที่ไม่จูงใจ ทำให้เด็กนักเรียนมีสมาธิไม่เพียงพอ เกิดปัญหาการไม่เข้าใจบทเรียน

ความไม่เสถียรของระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง

และปัญหาสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยไม่เหมาะกับการเรียนออนไลน์

ขณะที่ในระยะยาวการเรียนออนไลน์มีบทบาทมากขึ้น เทรนด์การศึกษาใหม่ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอย่าง Hybrid Homeschooling เป็นรูปแบบการเรียนที่มีการผสมระหว่างการเรียนออนไลน์และการเรียนที่โรงเรียนเป็นบางวัน

แต่จากผลสำรวจสะท้อนว่า ผู้ปกครองยังมีความกังวลต่อรูปแบบการเรียนออนไลน์ ได้แก่ คุณภาพการศึกษา ผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุตรหลาน

รวมถึงข้อจำกัดและความไม่ปลอดภัยของเทคโนโลยีด้วยอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน