CPN หรือ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนาแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงข่าวการเข้าซื้อกิจการ SF หรือ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ ยังเป็นเพียงการศึกษาข้อมูล และในปัจจุบันยังไม่มีข้อตกลงใด ๆ

ส่วน SF แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นกันว่ายังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการขายหุ้นของบริษัท

และ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้ออกมาปฏิเสธการขายหุ้นให้ CPN เช่นกัน

ทั้งนี้ SF ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ได้แก่

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด สัดส่วน  29.58%

LUCKY SECURITIES, INC. ถือหุ้นในสัดส่วน 8.09%

นพพร วิฑูรชาติ   สัดส่วน 6.18%

พงศ์กิจ สุทธพงศ์ สัดส่วน  5.76%

สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ สัดส่วน 4.40%

 

ในช่วงที่ผ่านมามีรายได้และกำไรดังนี้

2560    รายได้ 1,414.17 ล้านบาท กำไร 1,841.10 ล้านบาท

2561    รายได้ 1,462.57 ล้านบาท กำไร 1,653.71 ล้านบาท

2562    รายได้ 1,550.40 ล้านบาท กำไร 2,031.35 ล้านบาท

2563    รายได้ 1,141.00 ล้านบาท กำไร 2,083.27 ล้านบาท

Q1/2564     รายได้ 281.04 ล้านบาท กำไร 307.05 ล้านบาท

ซึ่งกำไรที่มากกว่ารายได้มาจากส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ และอื่น ๆอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน