ผ่านมา 5 เดือน สำหรับธุรกิจประกันชีวิตปี 2564

เกือบครึ่งปีนี้ เราเห็นว่าตลาดประกันชีวิตเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 และ 2563 ที่ธุรกิจนี้ติดลบ จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

ปี 2562 มูลค่าตลาดประกันชีวิตรวมลดลง 2.63% มีเบี้ยรวม 610,914 ล้านบาท

เป็นการติดลบจากผลกระทบสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Law) การยกระดับพฤติกรรมทางการตลาดของธุรกิจประกันชีวิต (Market Conduct) ที่กระทบต่อตัวแทนและนายหน้า ทำให้ช่องทางการเติบโตของแบงก์แอสชัวรันส์ที่ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 10.66%

ปี 2563 มูลค่าตลาดประกันชีวิตรวม ลดลง 1.75% มีเบี้ยรวม 600,206 ล้านบาท

การลดลงนี้มาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้กระเป๋าเงินของผู้บริโภคมีความคล่องตัวน้อยลง

ส่วนปี 2564 ในต้นปี สมาคมประกันชีวิตคาดการณ์ว่าจะเติบโต -1 ถึง +1% เท่านั้น หรือมีเบี้ยประกันรวม 590,000 – 610,000 ล้านบาท จากเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ผ่านมา 5 เดือนแรกของปี 2564

ธุรกิจประกันชีวิตสามารถเติบโต 3.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา มีเบี้ยประกันรวม 240,825.51 ล้านบาท

การเติบโตนี้ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคบางกลุ่มเริ่มมองหาการลงทุนใหม่ ๆ ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากธนาคาร และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์เจ็บปวดด้วยโรคร้ายแรง ทำให้ผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งให้ความสำคัญของการวางแผนบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น บนค่ารักษาที่เพิ่มขึ้น 8-10% อย่างต่อเนื่องทุกปี

ประกอบกับบริษัทประกันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการมากขึ้นเช่นกัน

ทำให้ใน 5 เดือนแรกของปีผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตสูง ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Universal Life และ Unit Linked) มีการเติบโต 97.52% มีเบี้ยประกันภัยรวม 17,250.63 ล้านบาท

ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง (Health & CI) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 39,043 ล้านบาท เติบโต 7.21

และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบบำนาญ 7.32% ที่แม้จะมีสัดส่วนการขายอยู่ในระดับน้อยก็ตาม

 

สำหรับตลาดประกันชีวิต 5 เดือนแรก มูลค่ารวม 240,826 ล้านบาท แบ่งเป็น

เบี้ยประกันรับรายใหม่ 68,431.61 ล้านบาท เติบโต 10.82%

– เบี้ยประกันรับรายใหม่ ประกอบด้วย

– เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 37,784.93 ล้านบาท ลดลง 5.54%

– เบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียว 30,646.68 ล้านบาท เติบโต 40.94%

 

ส่วนเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป 172,393.90 ล้านบาท เติบโต 0.42% มีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ 81%

 

ช่องทางหลักของตลาดประกันชีวิตยังคงเป็นช่องทางผ่านตัวแทนประกันชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนช่องทางขายผ่านธนาคารเติบโตที่สุด

โดยช่องทางขายผ่านตัวแทนเบี้ยประกันรวม 115,529.05 ล้านบาท เติบโต 0.93%

ขายผ่านธนาคาร เบี้ยประกันรวม 100,906.68 ล้านบาท เติบโตขึ้น 6.21%

ช่องทางนายหน้าประกันชีวิต เบี้ยประกันรวม 12,008.45 ล้านบาท เติบโต 1.03%

ช่องทางโทรศัพท์ เบี้ยประกันรวม 5,937.42 ล้านบาท เติบโต 2.19 

ช่องทางดิจิทัล เบี้ยประกันรวม 262.41 ล้านบาท เติบโต 0.64%

ช่องทางไปรษณีย์ เบี้ยประกันรวม 16.41  ล้านบาท ลดลง 15.33%

ช่องทางอื่น ๆ เบี้ยประกันรวม 6,165.08 ล้านบาท เติบโต 3.06%

 

ทั้งนี้ใน 5 เดือนที่ผ่านมาส่วนแบ่งตลาดประกันชีวิต 5 อันดับแรก ได้แก่

 

AIA            เบี้ยประกันรับใหม่รวม  14,927.91 ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาด 21.81%

FWD      เบี้ยประกันรับใหม่รวม    11,990.62 ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาด 17.52%

เมืองไทยประกันชีวิต        เบี้ยประกันรับใหม่รวม   9,686.87 ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาด 14.16%

ไทยประกันชีวิต     เบี้ยประกันรับใหม่รวม    5,668.36 ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาด 8.28%

กรุงไทย-แอกซ่า    เบี้ยประกันรับใหม่รวม   5,280.97 ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาด 7.72%อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน