Marketeer ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณวราวุธ นาถประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถึงแคมเปญ “เคอรี่ แคร์คุณ” ที่ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ทุ่มงบประมาณ 20 ล้านบาท ส่งต่อความห่วงใยสู่พนักงานโดยกระตุ้นให้ทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 แบบ 100% เพื่อร่วมส่งมอบความปลอดภัยให้ลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใยผ่านการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้กับชุมชนและสังคม ตอกย้ำความเป็น “องค์กรต้นแบบ” ในฐานะผู้นำธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนของไทยที่มุ่งมั่นป้องกันโควิด-19 และแสดงออกถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยแกนหลักของแคมเปญนี้นั้นสะท้อนตัวตนและแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้อย่างชัดเจน

 เรียนรู้และพัฒนา พร้อมเดินหน้าธุรกิจต่อเนื่องในทุกสถานการณ์

เราอยู่ในฐานะผู้นำในตลาด เชื่อมั่นว่าเราให้ความพึงพอใจต่อลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการในรูปแบบเดียวกัน”

คุณวราวุธกล่าวถึงการดำเนินธุรกิจของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อธุรกิจจัดส่งพัสดุ เห็นได้จากหลายองค์กรที่ต้องเผชิญกับปัญหา จนส่งผลไปถึงผู้บริโภค

แต่ไม่ใช่กับ …เคอรี่ เอ็กซ์เพรส…

 “ตั้งแต่ล็อกดาวน์ครั้งแรก เราได้ตั้งคณะกรรมการในการดูแลเรื่องกิจการให้ดำรงคงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง เรียกว่า ‘แผนบริหารความต่อเนื่อง’ (Business Continuity PLAN : BCP) ซึ่งปัจจุบันทีมที่ทำงานอยู่ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมกว่า 500 วันแล้ว

ซึ่งเหตุที่เกิดแต่ละครั้งเราได้เรียนรู้ต่างกันไป ถึงแม้จะเป็นสถานการณ์โควิดเหมือนกัน แต่การจัดการจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป จากเดิมที่ผมใช้คำว่าตกใจ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นตั้งตัวและเตรียมแผนล่วงหน้า พร้อมรองรับในทุก ๆ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นนั่นคือความมั่นใจของเราที่จะสามารถจัดการให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด”

ทุ่ม 20 ล้านบาท ส่งมอบความห่วงใยและความปลอดภัยจากภายในสู่ภายนอก

“วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจส่งพัสดุด่วนเติบโตอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน เราต้องซัปพอร์ตการเติบโตนี้ในทุก ๆ ส่วน โดยเฉพาะเรื่องสำคัญต้องเซฟและมอบความปลอดภัยให้กับลูกค้า กล่าวคือ เราต้องไม่เป็นผู้ที่ไปแพร่เชื้อ และในขณะเดียวกันต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเชื้อด้วย”

คุณวราวุธกล่าวถึงหนึ่งในจุดเริ่มต้นของแคมเปญ KERRY CARES YOU “เคอรี่ แคร์คุณ” ที่ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จัดสรรงบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อส่งต่อความห่วงใยจากภายในสู่ภายนอก โดยจัดสรรงบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 แบบ 100% เพื่อส่งมอบความปลอดภัยให้กับลูกค้าทั่วประเทศ รวมถึงให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ซึ่งทวีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งงบประมาณ 20 ล้านบาท จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนแรก จัดสรรเป็นของรางวัลสำหรับพนักงาน เพื่อสนับสนุนพนักงานทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการ เคอรี่พร้อม รีวอร์ด “ฉีดวัคซีนรับโชค” สำหรับพนักงานที่เข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามวัคซีนแต่ละชนิดกำหนด และรายงานในระบบ “เคอรี่พร้อม” จะได้ตรา I Got Vaccinated และมีหมายเลขเพื่อเป็นสิทธิในการลุ้นรับรางวัล (ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565)

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการแจกหน้ากากผ้า VACCINATED” ของแท้จาก GQ แก่พนักงานที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เข็มที่ 1 หรือฉีดครบ 2 เข็มแล้ว และรายงานในระบบ “เคอรี่พร้อม” จำนวน 2,000 คนแรก ซึ่งที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้มีการแจกหน้ากากอนามัยให้พนักงานไปแล้วกว่า 11 ล้านชิ้น รวมถึงจัดงบประมาณการตรวจเชิงรุกกับกลุ่มพนักงานทุกคนที่มีความเสี่ยง เพื่อส่งมอบความปลอดภัยไปถึงลูกค้าทุกคน

“ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว เราได้มีการออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้รวม 13 ฉบับ เนื้อหาหลัก ๆ คือ Social Distancing อย่างเคร่งครัด พร้อมป้องกันและกำชับกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด โดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้บริโภค พร้อมยึดมั่นในการปฏิบัติตามปฏิญญาความร่วมมือ ในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ ที่ได้ทำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมแสดงเจตจำนงในการคำนึงถึงความคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ให้บริการ ภายใต้กรอบความร่วมมือ 7 ข้อ เพื่อให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคที่ใช้บริการจากเคอรี่ เอ็กซ์เพรส”

คุณสุดารัตน์ นรนิธิวรรณ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงมาตรการความปลอดภัยที่ส่งต่อจากพนักงานไปสู่ลูกค้า พร้อมย้ำถึงการส่งมอบความห่วงใยให้กับพนักงานทุกคน

“สำหรับพนักงาน เรามีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานทั่วประเทศ โดยจะใส่ซองเป็นแพ็กให้พนักงาน พร้อมกับติด Wording เป็นภาษาท้องถิ่น เพื่อให้เข้าถึงตัวพวกเขาทุกคน และแสดงออกถึงความห่วงใยที่เรามอบให้ ซึ่งได้แจกมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังดูแลในส่วนอื่น ๆ เช่น การจัดกลุ่มพนักงานในกรณีที่อาจมีการติดเชื้อเกิดขึ้น โดยแยกเป็น 3 กลุ่ม 1. คนที่ติดเชื้อ 2. คนใกล้ชิดพนักงานที่ติดเชื้อ 3. กลุ่มใกล้ชิดกับคนในกลุ่มที่สอง โดยวิธีการจัดการของแต่ละกลุ่มจะแยกจากกันทั้งหมด มีการดูแลติดตามอาการของพนักงานตลอดทั้งวัน และพร้อมดูแลจนไปถึงการรักษาจิตใจด้วย และเรายังมีการตรวจเชิงรุกแบบ Swab Test และดำเนินการต่าง ๆ ในเรื่องการเข้าถึงวัคซีนของพนักงานทุกคน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน”

ส่วนที่ 2 งบประมาณตรงนี้ได้จัดสรรสำหรับการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็น หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

“เนื่องด้วยเราเป็นธุรกิจที่ดำเนินอยู่ทั่วทุกจุดของประเทศไทย เราจึงเตรียมงบประมาณอีกส่วนไว้สำหรับการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา เพื่อส่งความห่วงใยไปยังชุมชนและสังคมทั่วทุกพื้นที่ ทั่วทุกจุดเสี่ยง ซึ่งเราตั้งใจและพยายามทำตรงจุดนี้เพื่อให้พนักงานของเราและลูกค้าของเราปลอดภัยด้วยนั่นเอง”

พร้อมเป็น “องค์กรต้นแบบ” ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ทุกธุรกิจ

“เราไม่ใช่โรงงานที่อยู่ที่จุดเดียว โรงงานเดียวแล้วมีคนอยู่ในนั้นเยอะ ๆ แต่เรามีคนกว่า 20,000 – 30,000 ชีวิต ที่เคลื่อนไหวทุก ๆ ที่ พันกว่าจุดใน 77 จังหวัด เพราะฉะนั้นการจัดการของเราถือเป็นเรื่องท้าทาย”

คุณวราวุธกล่าวถึงปัญหาที่ต้องเผชิญของ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในสถานการณ์โรคระบาด ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่อาจแตกต่างออกไปจากธุรกิจอื่นๆ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นงานที่หินพอสมควร แต่ในมุมของคุณวราวุธนั้นมองว่าเป็นความท้าทายที่ต้องข้ามผ่านให้ได้

“เราเชื่อว่าความยากนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราเอาชนะไม่ได้ เพราะว่าสิ่งที่องค์กรเราต้องเจอส่วนใหญ่เป็นเรื่องยากในทุก ๆ วัน ฉะนั้นเราไม่เคยคิดว่าทุกเรื่องคือเรื่องยาก และเราก็ต้องการที่จะเอาชนะเรื่องยากอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งที่เราเผชิญอยู่วันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรของเรา รวมทั้งองค์กรอื่น รวมทั้งทุกคนในประเทศชาติ เราเชื่อว่าถ้าเราสามารถที่จะหาทางแก้ไขในการที่จะเอาชนะสิ่งต่าง ๆ ได้”

คุณวราวุธยังกล่าวเพิ่มเติมว่า เคอรี่ เอ็กซ์เพรส พร้อมเป็น “องค์กรต้นแบบ” ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหายามวิกฤต และวางแผนการดำเนินธุรกิจไปอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาวการณ์ปัจจุบัน

“โควิด-19 คือ ศัตรูของมนุษยชาติ พวกเราทุกคนมีศัตรูตัวเดียวกัน การที่เราจะชนะศัตรูตัวเดียวกันได้ วิธีการคิดของเราจึงเป็นสิ่งที่ต้องส่งต่อ เราพยายามคิดจากมุมที่ต้องการที่จะเอาชนะเจ้าโรคร้ายตัวนี้ และเราก็พร้อมที่จะเป็นองค์กรต้นแบบให้กับทุก ๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจในรูปแบบเดียวกับเรา เพื่อข้ามผ่านปัญหานี้ไปให้ได้เช่นเดียวกับเรา

เราอยากเป็นองค์กรที่ส่งเสียงในเรื่องการทำทุกอย่างให้สำเร็จด้วยการคิดใหม่ คิดต่าง เราเชื่อว่าแคมเปญนี้สะท้อนถึงสิ่งที่เราคิดได้ดี  และ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ยังคงยึดมั่นในการเป็นตัวกลางจัดส่งความสุขผ่านการจัดส่งพัสดุด่วนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย เพื่อส่งมอบ ความปลอดภัย ไปถึงมือคนไทยทุกคนอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน