ภาพการเข้าครองบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

หรือ CPN ได้วางไว้ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง

เมื่อล่าสุด บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ทุ่มเงินกว่า 13,341.38 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น SF จำนวน  1,111,781,388 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.00 บาท คิดเป็นสัดส่วน 52.15% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564

การซื้อหุ้นของ บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด ทำให้ CPN มีสัดส่วนหุ้นใน SF รวมกัน 56.26%

และหลังจากนี้บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด จะมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด 932,550,343 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 43.74%

ของ SF ในรูปแบบ Tender Offer  ในราคา 12.00 บาท

 

และเมื่อ CPN ครอบครองหุ้น SF ทั้งหมด จะมีแผนเพิกถอน SF ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 

Marketeer FYI

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด จดทะเบียนในนามของ สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์, กอบชัย จิราธิวัฒน์, ปริญญ์ จิราธิวัฒน์, วัลยา จิราธิวัฒน์, สุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และปรีชา เอกคุณากูล ทำธุรกิจให้เช่าพื้นที่อสังหาริมทรัพย์

ใน 3 ปีที่ผ่านมามีรายได้ดังนี้

2561     รายได้ 2,541.46 ล้านบาท กำไร 676.80 ล้านบาท

2562     รายได้ 2,670.22 ล้านบาท กำไร 820.36 ล้านบาท

2563     รายได้ 1,914.26 ล้านบาท กำไร 492.30 ล้านบาท

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน