นกแอร์ ผลประกอบการร่อแร่ อาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศหลักทรัพย์ NOK หรือ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเป็นปีที่ 1 หรือ NC 1 (Non-Compliance 1) ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

สิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ NOK เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเป็นปีที่ 1 มาจากงบการเงินประจำปี 2563 ที่บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 พบว่างบการเงินในส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ เป็นจำนวน 7,000 ล้านบาท หรือส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 7,000 ล้านบาท

ซึ่ง NOK ระบุว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 7,000 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกกิจการบริษัทย่อย การรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยสูญหรือผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด และการรับรู้ผลขาดทุนจากการเลิกกิจการของ บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ซึ่งถ้า NOK ไม่อยากถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดฯ NOK จะมีเวลาเพียง 3 ปี ในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมด ซึ่งการแก้ไขเหตุเพิกถอนนี้จะแบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย NC1, NC2, NC3 ระยะละปี นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564

เมื่อครบแล้วยังไม่สามารถแก้ไขได้จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ NOK ต่อไป

โดยในระยะ NC1 สิ่งที่ NOK ต้องทำอย่างเร่งด่วนคือ แจ้งกับหลักทรัพย์ว่านอกเหนือจากยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายแล้ว NOK มีทางเลือกอื่นอีกหรือไม่ พร้อมกับกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแนวทางที่เลือกฟื้นฟูกิจการ หรือแนวทางอื่น ๆ ถ้ามี พร้อมเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564

ซึ่งในวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ศาลล้มละลายกลางได้นัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ และพบว่ายังมีข้อคัดค้านบางประเด็นที่ผู้ทำแผนไม่สามารถตกลงกับเจ้าหนี้ได้

ศาลล้มละลายกลางจึงเลือกการพิจารณาออกไปเป็นวันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อให้ นกแอร์ และเจ้าหนี้เจรจาเกี่ยวกับประเด็นข้อคัดค้านอีกครั้ง

 

การที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้หลักทรัพย์ NOK เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ทำให้หลักทรัพย์ NOK ถูกขึ้นเครื่องหมาย NC และ SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์

จนกว่าจะดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หลักทรัพย์ NOK จึงกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ

ทั้งนี้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา NOK มีผลประกอบการ ดังนี้

2562

รายได้ 19,969.12  ล้านบาท

ขาดทุน 3,095.40 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 3,468.21 ล้านบาท (เป็นของบริษัทใหญ่ติดลบ 1,095.47 ล้านบาท)

2563

รายได้ 6,735.39 ล้านบาท

ขาดทุน 7,391.62 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 8,002.16 ล้านบาท (เป็นของบริษัทใหญ่ติดลบ 7,000.52 ล้านบาท)

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน