ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เผยผลสำเร็จหลักสูตรทางการเงิน โครงการตังค์โต Know-how ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด ตลอดระยะเวลา 5 ปี กว่า 65,000 ราย โดยเฉพาะปีนี้เพียงปีเดียว มีผู้เข้าอบรมผ่านออนไลน์ถึง 25,000 ราย โดย 84% ของผู้เข้าอบรม มีวินัย และบริหารจัดการในการชำระหนี้ที่ดีขึ้นและตรงต่อเวลา และ 11% สามารถสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจ

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิตฯ เผยว่า “จากความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่ต้องการให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งเป็นฐานรากของเศรษฐกิจประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตในเส้นทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารฯ ภายใต้ปรัชญา Everyone Matters ใครไม่เห็นเราเห็น จึงได้ดำเนินโครงการหลักสูตรทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยต้นปี 2564 ทางธนาคารฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการเงินใหม่ให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ ภายใต้ชื่อ “โครงการตังค์โต Know-how” โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นหลักสูตรความรู้ทางการเงิน ที่จะช่วย หาตังค์ เก็บตังค์ ต่อยอดตังค์ อันเป็นอาวุธหลักที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยนำไปปรับใช้ และเอาตัวรอดในวิกฤตเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

และจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารฯ ได้มีการปรับแผนกลยุทธ์โครงการฯ จากการอบรมแบบออนกราวน์ สู่การอบรมแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งคลิปวิดีโอแอนิเมชัน รวมถึงเฟซบุ๊กไลฟ์ โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยของธนาคารฯ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ที่มีความหลากหลายทางอาชีพ และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่มีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีผู้เข้าอบรมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 37%

อีกทั้งโครงการยังเป็นที่ยอมรับ และชื่นชมจากภาครัฐ ในการเป็นสถาบันการเงินที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเงินให้แก่ประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดังที่เห็นได้จากการได้รับเชิญจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรอบรมความรู้ทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ และออนกราวน์ สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และในปี 2565 ธนาคารฯ ตั้งเป้าส่งทีมวิทยากรร่วมลงพื้นที่อบรมทั่วประเทศ โดยนำร่องการอบรมให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 14 แห่ง ใน 13 จังหวัด”

“ในปีหน้า ธนาคารจะยังพัฒนาหลักสูตรความรู้ทางการเงิน โครงการตังค์โต Know-how ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น ลงลึกในด้านธุรกิจและการเงิน ที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี การลงมือปฏิบัติจริง และแชร์ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าอบรมได้เสริมความรู้และสามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจของตัวเอง” นายรอย กล่าวเสริม

สำหรับผู้ที่สนใจ หลักสูตรตังค์โต Know-how สามารถเข้าชมได้ที่เฟซบุ๊ก ตังค์โต Know-how by Thai Credit, เว็บไซต์ www.tcrbank.com หรือ โทร. 0 2697 5454

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน