สาระ ล่ำซำ ปรับกลยุทธ์ เมืองไทยประกันชีวิต ด้วยนวัตกรรม (สัมภาษณ์พิเศษ)

Fuchsia “Innovation Centre” เป็นหน่วยงานหนึ่งของเมืองไทยประกันชีวิต ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไปในอนาคต รวมทั้งสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมประกันชีวิต

เป็นเสมือนสนามในการบ่มเพาะการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรใหม่ เพื่อให้เมืองไทยประกันชีวิต  เป็นแบรนด์ที่สร้างประสบการณ์ดีให้กับลูกค้า ตอบโจทย์ลูกค้าในทุก Touch Points โดยไม่ได้โฟกัสอยู่แค่เพียงรูปแบบของกรมธรรม์ชีวิตเท่านั้นอีกต่อไป

วันนี้นวัตกรรมไม่ได้ถูกจำกัดแต่แค่ Fintech, Biotech หรือ Healthtech เท่านั้น แต่ยังมี Insurtech ที่เกิดขึ้นอย่างน่าสนใจเช่นกัน

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้อธิบายเหตุผลในการตั้ง “Fuchsia”ไว้อย่างน่าสนใจว่า อย่างแรกเขามั่นใจว่าธุรกิจประกันชีวิตยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก แต่ในขณะเดียวกันต้องปรับตัวให้ทันกับเทรนด์ต่างๆที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในหลายๆเรื่องด้วย

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณอย่าลืมว่ากรมธรรม์ประกันชีวิต ไม่ได้เป็นสินค้าทั่วไปที่คนอยากได้หรือต้องการซื้ออยู่แล้ว รูปแบบของผลิตภัณฑ์จึงถูกคิดมาจากในมุมมองผู้ขาย Inside Out เป็นส่วนใหญ่ แต่ในยุคนี้เปลี่ยนไป ลูกค้าเข้าใจในความจำเป็นที่ต้องมีประกันมากขึ้น ดังนั้น ต้องมองแบบ Outside In คือ มองจากความต้องการของลูกค้ามากขึ้นด้วย”

แต่จะมองลูกค้าอย่างถูกต้องได้อย่างไร เพราะปัจจุบันการทำความเข้าใจกับผู้บริโภคยากซับซ้อนและมีหลายมิติมากขึ้น โดยเหตุผลสำคัญที่ว่าธุรกิจประกันชีวิตกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคที่มี “เจเนอเรชั่น (Generation)” ของคนที่แตกต่างกันมี Gen y เป็นตัวสำคัญของการขับเคลื่อนสังคม Gen Z กำลังเข้ามา ในขณะเดียวกันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในแต่ละวัย  มีพฤติกรรมการบริโภค ประสบการณ์การใช้ชีวิต การบริหารความเสี่ยงและความต้องการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

ที่สำคัญมีเรื่องดิจิทัลที่เข้ามาอย่างรวดเร็วเป็นตัวกระตุ้นความต้องการที่หลากหลายขึ้น เพราะทุกคนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้หมด ผ่านการโพสต์ การแชร์ในสังคมออนไลน์

จากหลาย เหตุผลดังกล่าวทำให้เทรนด์ในยุคนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม ถ้าองค์กรปรับตัวไม่ทันอันตรายอย่างแน่นอน

พลิก “คน”  พลิก  “Culture”  

ในเมื่อองค์กรมีความเสี่ยงและไม่สามารถที่จะเติบโตในรูปแบบเดิม ๆได้อีกต่อไป   การเป็น องค์กรนวัตกรรม คือยุทธศาสตร์สำคัญที่เมืองไทยประกันชีวิตจะต้องทำให้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ตรงกับความต้องการของคนในยุคนี้และยุคหน้าให้มากที่สุด

การที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรมได้  “คน” ขององค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลง  พร้อมที่จะเปิดรับในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ  พนักงานทุกคนต้อง “คิดนอกกรอบ (Out of the Box)” ต้องมีความกล้า และพร้อมที่จะเปิดใจฟังความคิดเห็นของคนอื่น

โดยไม่ได้เน้นแค่ภาพเทคโนโลยีเท่านั้น เพราะการบริการที่จะทำให้เกิดความประทับใจไม่สามารถถูกเทคโนโลยีทดแทนได้ ดังนั้น innovation ของเมืองไทยประกันชีวิตจะเป็นทั้ง Tech และ Non Tech   สาระยังย้ำว่า

“ในเรื่องของinnovation ควรจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกหน่วยงานในองค์กรไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่คือทุกอย่างที่ลูกค้าสัมผัสได้ เพราะในมุมของลูกค้า มองว่าทุกอย่างที่เป็น แบรนด์เมืองไทยที่คือโปรดักท์  ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เพียงแบบประกัน เท่านั้น”

ที่สำคัญแนวคิดนี้ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่จำกัดอายุหรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมใหม่

“Fuchsia”  สนามบ่มเพาะ วัฒนธรรมใหม่  

ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่อยู่ๆคนของเมืองไทยประกันชีวิตจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง Fuchsia “Innovation Centre” เลยถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่เปิดให้ทุกๆ คนได้มีอิสระในการสร้างสรรค์ เป็นสนามทดลองที่สามารถลองผิดถูก

คนที่เข้ามารับผิดชอบหน่วยงานนี้มีประมาณ 10 คน จากหลากหลายอาชีพเพราะสิ่งที่กำลังทำไดนามิกอย่างมาก เลยต้องการประสบการณ์พิเศษของแต่ละคน เช่น วิศวกร  สถาปนิก  นักการตลาด  คอนซูเมอร์โปรดักท์  แบรนดิ้ง   ดาต้า อนาไลติกส์   เป็นคน Gen y อายุเฉลี่ยประมาณ 25- 30ปี กว่าๆ  บทบาทของคนกลุ่มนี้ทำหน้าที่แทนคอนซูเมอร์ข้างนอก  โดยจะเข้ามาร่วมกันคิดกับคนข้างในที่มีประสบการณ์  ผ่านวิธีการที่เรียกว่า Design thinking

“ใน Fuchsia จะมีกฎอยู่อย่างหนึ่งคือพอเข้ามาร่วมกับโครงการนี้  คุณต้องหลุดจากตำแหน่ง  จะมายึดติดไม่ได้ว่าฉัน เป็นเจ้านายนะ หรือฉันมาจากสายสื่อสารองค์ร หรือสายการตลาด ต้องฟังฉัน อย่างนี้ไม่ใช่  อย่างผมถ้าเข้ามา ผมก็ไม่ใช่นายสาระ ซีอีโออีกต่อไป ไม่อย่างนั้นแล้วคนอื่นอาจจะไม่กล้ามีความคิดที่แตกต่าง ความคิดใหม่ๆเลยไม่เกิด”

นอกจากนั้น   Fuchsia  ยังได้ไปร่วมมือกับกลุ่มสตาร์ทอัพ ซึ่งได้เข้าไปติดต่อกับหลายๆหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ  ในขณะเดียวกันอาจจะมีโจทย์ให้สตาร์ทอัพไปทำ รวมทั้งอาจจะมีการลงทุนในเรื่องการบ่มเพาะ สตาร์ทอัพ เพื่อสุดท้ายแล้วองค์กรจะได้แอพพลิเคชั่น หรือกรรมธรรม์ใหม่ๆที่แตกต่างออกมา

ก่อนที่โปรเจ็คดีๆจะทยอยกันออกมา  บริษัทต้องก้าวข้ามผ่านขั้นตอนการสร้างคนให้ได้ก่อน แล้วจะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ค่อยๆซึมซับไปยังส่วนอื่นๆขององค์กรอย่างเข้มแข็งขึ้น

สาระ ล่ำซำ ในฐานะแม่ทัพใหญ่ยอมรับว่า

“ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร หรือสร้างองค์กรInnovation  แต่ผมพร้อมที่จะเริ่ม     ผมไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรอีก  แต่ผมคุยกับผู้บริหารระดับสูงว่าวันนี้ผมขอ 120 %   สิ่งที่คุณทำ 100 %เหมือนเดิม แต่ผมขอ 20 %  ให้เป็นเรื่องของ Innovation ให้พวกคุณหลุดพ้นจากการทำงานแบบรูทีนเดิมๆ ”

เขายังย้ำว่า ปัจจุบันได้วางแผนไว้อยู่แล้วว่า ปีนี้ปีหน้า ต้องทำอะไร แต่เขายังมองแบบสุดขั้วว่า ถ้าสิ่งที่ทำอยู่ ไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว จะทำอย่างไร

“ อาจจะไม่รุนแรงอย่างนั้น แต่ก็ไม่เสียหายที่จะมองเอาไว้”

Fuchsia” แปลว่า สีชมพูบานเย็น ขณะที่โลโก้ของ Fuchsia นั้น กรอบสีขาว หมายถึง เมืองไทยประกันชีวิต ขณะที่วงกลมต่างๆ สื่อถึงความคิด (Thought Bubbles) และไอเดียใหม่ๆ ที่ผลักดันตัวเองออกมานอกกรอบ โดยที่สีแต่ละสีมีความหมายที่ต่างกัน สีชมพูหมายถึงความสุขความสดใส สีน้ำเงินคือความมั่นคง สีฟ้าคือความคิดสร้างสรรค์ สีแดงคือพลังความมุ่งมั่นพัฒนา และคำว่า Innovation for Muang Thai Life หมายถึง นวัตกรรมใหม่ของเมืองไทยประกันชีวิตนั่นเอง

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน