กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม เผยแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ด้วย 4 ปัจจัยสำคัญผ่านนโยบาย “ดีพร้อมแคร์: DIPROM CARE” หวังพัฒนาบุคลากรในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า 7 พันล้านบาท

ดร. ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 หลายธุรกิจอุตสาหกรรมเริ่มมีการฟื้นตัวและส่งสัญญาณการเติบโตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดย่อย (Micro) ที่ฟื้นตัวค่อนข้างเร็วด้วยอัตรา 8% จากมาตรการกระตุ้นค่าใช้จ่ายของรัฐ กลับกัน วิสาหกิจขนาดย่อม (SEs) ยังคงฟื้นตัวได้ช้าเพราะขาดเงินทุนหมุนเวียน  ในขณะที่วิสาหกิจขนาดกลาง (MEs) ก็ฟื้นตัวได้เช่นกัน ทว่าเป็นแบบช้า ๆ ที่ 2.2% เพราะได้แรงหนุนจากภาคการส่งออก และเงินทุนหมุนเวียนที่ค่อนข้างแกร่ง 

ในส่วนของอุตสาหกรรมภาพรวม พบว่า GDP ภาคอุตสาหกรรมสามไตรมาสแรกของปี 2564 ขยายตัว 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่หดตัว 7.4% และภาคการผลิตกำลังกลับมาฟื้นตัวเนื่องด้วยตลาดส่งออกขยายตัวจากมาตรการทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยประเภทของอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการผลิตในภาคการเกษตรเนื่องด้วยอัตราความต้องการในการบริโภคที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง 

จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม ได้จัดแนวทางส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประกอบการหลังจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยใช้งบประมาณ 527.68 ล้านบาท ผ่านนโยบาย DIProm CARE: ดีพร้อม แคร์ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่

  • Customization–การวิเคราะห์ผลกระทบ ความเสี่ยง หรือปัจจัยโดยรวมที่มีผลต่อการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อทำให้ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง 
  • Accessibility–ดีพร้อมได้ขยายช่องทางการเข้าถึงทั้งที่เป็นเครื่องมือ บุคลากรในการให้คำปรึกษา รวมถึงโครงการและศูนย์การส่งเสริมไปสู่ระดับภูมิภาคเพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจ และวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนได้อย่างเท่าเทียม เช่น  Diprom E-service หรือการนำระบบ Online มาใช้ในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งในเรื่องการส่งเสริมองค์ความรู้ การให้คำปรึกษาทางไกล ฯลฯ ตลอดจนการจัดมหกรรมในด้านธุรกิจที่จะขยายไปสู่ระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
  • Reformation – ปฏิรูปกลไกการดำเนินงานในภาพรวมของทุกโครงการ และการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคให้มีรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องกับยุค New Normal หรือเศรษฐกิจวิถีใหม่ ตลอดจนเพิ่มบทบาทของศูนย์ฯ เพื่อทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างครบวงจร
  • Engagement–เป็นการอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้านทั้งภาครัฐและเอกชน มาช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการใหม่ให้มีการเติบโตที่ดียิ่งขึ้นในรูปแบบแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย ตลอดจนการเชื่อมโยงพันธมิตรเพื่อจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านรูปแบบการจับคู่ธุรกิจ การทดสอบตลาด เพื่อให้ผลผลิตทางอุตสาหกรรมของไทยได้มีโอกาสก้าวสู่ตลาดโลกที่กำลังจะมีการเปิดประเทศมากขึ้น ในอนาคต

นอกจากนี้ วางรูปแบบและโปรแกรมสนับสนุนภาคธุรกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย

  1. ด้านการสนับสนุนปัจจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
  2. ด้านการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
  3. การสนับสนุนมาตรฐานและสินเชื่อ
  4. การสนับสนุนศักยภาพบุคลากรอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน