อาคเนย์ประกันภัย เจอทางตัน เมื่อ คปภ. ไม่อนุญาตให้เลิกกิจการ

หลังจากกลุ่มไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ผู้ถือหุ้นใน อาคเนย์ประกันภัย แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการบอกเลิกกิจการประกอบธุรกิจประกันภัยของบริษัทอาคเนย์ประกันภัย พร้อมคืนในอนุญาตประกอบธุรกิจด้วยเหตุผลคือต้องการนำสินทรัพย์และเงินไปจ่ายคืนให้กับผู้ถือกรมธรรม์และเจ้าหนี้อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ที่เป็นผู้ถือหุ้น

การประกาศเลิกกิจการนี้สร้างความหนักใจให้กับผู้ถือกรมธรรม์ของอาคเนย์ว่าจะเอาอย่างไรต่อ โดยเฉพาะกรมธรรม์ที่เพิ่งซื้อ หรืออยู่ในช่วงเวลาที่จะเคลมค่าสินไหมและอื่น ๆ

 

อย่างไรก็ดี การประกาศเลิกกิจการของอาคเนย์ประกันภัยยังไม่เป็นผล เนื่องจาก คปภ. หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกาศว่าในปัจจุบัน คปภ. ยังไม่อนุญาตให้ อาคเนย์ประกันภัยสามารถปิดหรือหยุดประกอบกิจการได้ แม้อาคเนย์จะยื่นเรื่องขอปิดกิจการคืนใบอนุญาตมาแล้วก็ตาม

 

ทำให้ในวันนี้กรมธรรม์ทุกฉบับของ อาคเนย์ประกันภัย ยังคงได้รับความคุ้มครองต่อไป จนกว่าจะหมดสัญญากรมธรรม์ หรือจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ปิดกิจการจาก คปภ.

 

อย่างไรก็ดี แม้ในปัจจุบัน คปภ. ยังไม่อนุญาตให้ อาคเนย์ประกันภัย ปิด กิจการ แต่เรามองว่าการประกาศเลิกกิจการของอาคเนย์ประกันภัยมีผลต่อตลาดประกันและผู้เกี่ยวข้อง แม้กรมธรรม์จะยังคงได้รับความคุ้มครองก็ตาม

 

โดยเฉพาะประกันอื่น ๆ ที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับประกันโควิด-19 ซึ่งเป็นประกันต้นเหตุที่ทำให้กิจการขาดสภาพคล่องจากลูกค้าโควิด-19 เข้ามาเคลมประกันจำนวนมาก

 

เนื่องจากผู้ประกอบการที่รับลูกค้าที่ใช้ประกันของอาคเนย์ประกันภัย อาจลังเลที่จะให้บริการลูกค้า เพราะกลัวว่าถ้าให้บริการลูกค้าไป จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินที่ให้บริการลูกค้าไปก่อนหน้านั้นจากอาคเนย์ประกันภัยได้ หรือต้องใช้เวลานานกว่าที่จะได้รับเงินจากอาคเนย์ประกันภัย

เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ อาจจะไม่บริการลูกค้าของอาคเนย์ เพราะกลัวว่าเมื่อเรียกเก็บเงินค่าซ่อมรถไปยังอาคเนย์จะไม่ได้รับเงิน หรือได้รับเงินล่าช้า

และสุดท้าย ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของอาคเนย์บางกลุ่มก็เหมือนถูกลอยแพโดยปริยายจากการที่บริษัทที่เป็นพาร์ตเนอร์กับอาคเนย์บอกปัดการให้บริการ

 

สำหรับการขอยกเลิกกิจการธุรกิจประกันภัย คปภ. ให้ข้อมูลว่าพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มีหลักเกณฑ์สำหรับบริษัทประกันภัยที่จะขอยกเลิกกิจการดังนี้

  1. วิธีจัดการหรือการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันอยู่
  2. วิธีการบอกกล่าวให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียทราบ และใช้สิทธิตามกฎหมาย
  3. การโอนหรือการขอรับเงินสำรองที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียน
  4. การจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการประกันวินาศภัยและการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท
  5. ระยะเวลาของการดำเนินการตาม ข้อ 1-4 ในกรณีที่คณะกรรมการอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และบริษัทประสงค์จะเลิกบริษัท การเลิกบริษัทให้มีผลนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและให้มีการชำระบัญชี

ซึ่งปัจจุบันแม้อาคเนย์จะยื่นเรื่องกับ คปภ. แล้ว แต่ยังต้องรอให้คณะทำงานของ คปภ. พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. พิจารณาต่อไป

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน