การีนา จับมือ กรมสุขภาพจิต เปิดตัวโครงการ Game On: Digitally Safe and Sound มุ่งสร้างสังคมออนไลน์สีขาวที่ปลอดภัย พร้อมเผยแพร่ชุดภาพยนตร์สั้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Be Strong, Be Kind และ Be There และแนะนำบอร์ดเกมส์ “The.Net Threat เกมกลโลกไซเบอร์” ที่จะให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เกี่ยวกับวิธีรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในสังคมออนไลน์ รวมถึงช่วยสานสัมพันธ์คนในครอบครัว เพื่อช่วยกันสร้างเกราะป้องกันเพื่อปกป้องเยาวชนเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายบนโลกออนไลน์ และขับเคลื่อนโลกออนไลน์สีขาวต่อไป

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ ได้แก่ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney)  กล่าวว่า

“ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนใช้ชีวิตอยู่กับอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียนานขึ้น ทั้งยังเสพข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากโลกออนไลน์มากขึ้น การีนา ในฐานะที่เป็นพื้นที่ของเด็กและเยาวชนจำนวนมาก จึงเห็นว่าการปลูกฝังให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันและเข้าใจการรับมือผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญ และครอบครัวมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดูแล ให้คำแนะนำและสนับสนุนให้พวกเขาสามารถก้าวข้ามความท้าทายบนโลกออนไลน์ไปได้

 

เราจึงจัดทำโครงการ Game On: Digitally Safe and Sound ร่วมกับกรมสุขภาพจิต เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจกับเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ในการสร้างสังคมออนไลน์สีขาว โดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบชุดภาพยนตร์สั้น รวมถึงบอร์ดเกมเป็นสื่อกลางการสื่อสารไปสู่เยาวชนและผู้ปกครอง รวมถึงเป็นตัวกลางช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในครอบครัว เพราะเราเชื่อว่าครอบครัวเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ บนโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

จากผลการศึกษา Child Online Safety Index (COSI) ประจำปี 2563 โดย DQ Institute ที่วัดระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของเด็กอายุ 8-12 ปี จาก 30 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ได้สะท้อนให้เห็นว่า ด้านที่ไทยต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ คือ ด้าน “Cyber Risks” หรือ “การจัดการความเสี่ยงบนโลกออนไลน์” โดยควรให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือหากโดนคุกคามบนโลกออนไลน์ การติดต่อกับคนแปลกหน้าที่ไม่ปลอดภัย และพฤติกรรมออนไลน์ที่เสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียง อีกด้านหนึ่งที่ต้องมุ่งเน้นพัฒนาเป็นพิเศษ ได้แก่ ด้าน “Digital Competence

(ความรู้และทักษะดิจิทัลที่จำเป็นบนโลกออนไลน์)” โดยควรให้ความสำคัญกับทักษะเหล่านี้เป็นอันดับต้น ๆ ได้แก่

  • ทักษะการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองในโลกออนไลน์ (Digital Identity)
  • การรับมือกับการโดนคุกคามบนโลกออนไลน์ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
  • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์

 

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า “เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคน สิ่งที่เกิดขึ้นได้บนโลกแห่งความเป็นจริงก็ย่อมเกิดได้บนโลกออนไลน์ โดยอาจส่งผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เด็กและเยาวชนก็อาจเผชิญกับปัญหา Cyberbullying หรือ การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ที่โดนแกล้ง ทำให้เกิดภาวะของโรคซึมเศร้า โรคเครียด วิตกกังวล และสมาธิสั้น และอาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตตามมา

 

ดังนั้น กรมสุขภาพจิตจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับการีนาในการจัดทำโครงการ Game On: Digitally Safe and Sound เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันจากผลกระทบจากสังคมออนไลน์ และช่วยให้เข้าใจการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีคุณภาพ พร้อมดูแลสุขภาพจิตของตนเองได้ดียิ่งขึ้น โดยให้ความรู้กับผู้ปกครองด้วย เพราะครอบครัวคือด่านแรกที่จะปลูกฝังให้เด็กมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ เพื่อจะช่วยป้องกันและรับมือผลกระทบบนโลกออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนได้”

 

ทั้งนี้ ภายในงานเปิดตัวโครงการยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Game On, Digitally Safe and Sound เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและสานสัมพันธ์ครอบครัว ให้พร้อมรับมือผลกระทบบนโลกออนไลน์ เพื่อสังคมออนไลน์สีขาวที่ปลอดภัย

 

รวมถึงยังมีการพัฒนาบอร์ดเกมชื่อ “The.Net Threat เกมกลโลกไซเบอร์” ซึ่งเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเยาวชนและครอบครัว ทั้งยังช่วยให้ความรู้และความเพลิดเพลิน พร้อมช่วยสานสัมพันธ์ในครอบครัวและนำไปสู่การร่วมกันแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในสังคมร่วมกัน

 

 

โดยมีการจัดการทดสอบบอร์ดเกม (Playtest) ร่วมกับสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และได้รับผลตอบรับที่ดี ผู้เล่นมีความเข้าใจเกี่ยวกับการรับมือกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นจากการเล่นบอร์ดเกม ในอนาคตจะต่อยอดด้วยการผลิตบอร์ดเกมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งต่อให้กรมสุขภาพจิตนำไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยกระจายให้กับหน่วยงานและโรงพยาบาลภายใต้กรมสุขภาพจิต รวมถึงโรงเรียนหรือร้านบอร์ดเกมที่มีความสนใจทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงได้ในวงกว้างต่อไป

 

บอร์ดเกมดังกล่าวสอดแทรกเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Cyberbullying เพื่อให้เยาวชนและครอบครัวเข้าใจและแยกแยะได้ว่าพฤติกรรมรูปแบบใดบ้างที่ถือเป็นการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ผลกระทบจาก Cyberbullying ต่อสุขภาพจิตในด้านต่าง ๆ เช่น สูญเสียความมั่นใจ ซึมเศร้า หรือเกิดความเครียด ไปจนถึงวิธีการรับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับความคิดตนเอง การแจ้งปัญหากับผู้ดูแล เช่น คุณครู และการพูดคุยและขอความช่วยเหลือจากครอบครัว

 

อีกทั้งการีนาและกรมสุขภาพจิตยังได้พัฒนาภาพยนตร์สั้นในคอนเซ็ปต์ “Be Strong, Be Kind, Be There” เพื่อสร้างความตระหนักทั้งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง ถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกัน เสริมพลังบวก และสานสัมพันธ์เยาวชนและครอบครัว ให้พร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง ภาพยนตร์สั้นในคอนเซ็ปต์ Be Strong และ Be Kind เจาะกลุ่มเด็กและเยาวชน โดย Be Strong มุ่งเน้นการแนะนำ 3 เทคนิคการรับมือกับผลกระทบบนโลกออนไลน์และเรียนรู้ที่จะเปิดรับมุมมองในแง่บวกเพื่อสุขภาพจิตที่ดีกว่าที่เคย

 

“เราเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตนั้นมีประโยชน์ถ้าเราเข้าใจและใช้มันอย่างถูกต้อง และการีนาพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้สังคมออนไลน์เป็นสังคมสีขาวที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน” นางสาวมณีรัตน์กล่าวสรุป

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามภาพยนตร์สั้น Be Strong, Be Kind, Be There Be Strong ได้ทาง Facebook: Garena Thailand (https://www.facebook.com/GarenaThailand) หรือ Facebook: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (https://www.facebook.com/THAIDMH)

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน