DBS หรือเด่นหล้า บริติช สกูล ลงทุนกว่า 600 ล้านบาท ขยายอาคารเรียน เพิ่ม Facilities และพื้นที่การเรียนรู้สำหรับรองรับเด็กนักเรียนระดับ High-School ตอบสนองตามหลักสูตรการเรียนรู้ของประเทศอังกฤษ เน้นการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะชีวิต และเสริมคุณค่าในการเรียน

Building for the Best: สร้างสิ่งที่ดีที่สุดเพราะนักเรียนสำคัญที่สุด

ผศ. ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS กล่าวว่า ห้องเรียนทุกห้อง facilities เกือบทุกชิ้นภายในโรงเรียนเด่นหล้านั้น ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นหลัก โดยมีการเก็บข้อมูลจากทั้งครูและนักเรียน นำมาใช้พัฒนาให้มีความทันสมัยและเหมาะต่อการใช้งานอยู่ตลอด

เช่นเดียวกับการเรียนการสอน ที่มีการออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความเปลี่ยนแปลงอย่าวก้าวกระโดดในทุกขณะของโลกยุคใหม่ โดยเน้นในเรื่องของ

  1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์
  2. มีทักษะด้านสารสนเทศ เทคโนโลยี
  3. มีทักษะการใช้ชีวิต รู้จักปรับตัว เข้าสังคมได้ดี

การประกาศนโยบายขยายการเรียนการสอน รองรับเด็กระดับมัธยมปลายเข้ามาใน DBS นั้น มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อนักเรียน ปูทั้งพื้นฐานความพร้อมทั้งด้านความรู้และทักษะแห่งอนาคต

ทุ่มงบกว่า 600 ล้านเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ที่ดีที่สุด

สำหรับโครงการ DBS เฟสสองที่กำลังก่อสร้าง ผศ. ดร.ต่อยศ เปิดเผยว่า ได้มีการลงงบประมาณกว่า 600 ล้านบาท เพื่อเติมพื้นที่การเรียนรู้และเสริมทักษะให้กับนักเรียน เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (IT Suite) โรงละครและหอประชุมขนาด 665 ที่นั่ง ห้องซ้อมดนตรีและเวที ฟิตเนสเซ็นเตอร์ สตูดิโอศิลปะ สตูดิโอด้านประติมากรรม และสตูดิโอออกแบบ คุณภาพและความทันสมัยของอาคารเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกของ DBS อยู่ในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์กลางปี 2565

การเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้น มาจากจุดมุ่งหมายที่มองว่าโรงเรียนคือสถานที่สำหรับส่งมอบประสบการณ์และโอกาสในการค้นหาตัวเองให้กับนักเรียน เมื่อโรงเรียนกว้างขวาง ก็มาพร้อมกับพื้นที่กิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้เด็กนักเรียนสามารถค้นหา เรียนรู้ และเข้าใจสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำได้มากขึ้นนั่นเอง

การแข่งขันในสนามโรงเรียนนานาชาติของเด่นหล้า

ดร. เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ หนึ่งในกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS กล่าวว่า ผู้ปกครองยุคใหม่เปิดใจและสนับสนุนให้ลูกค้นหาความถนัดของตนมากขึ้น ไม่ได้ยึดติดกับค่านิยมสอบติดหมอหรือวิศวะอีกต่อไป การลงทุนเพื่อการศึกษาในระยะยาวจึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

สำหรับโรงเรียนนานาชาติ ปัจจุบันในไทยมีจำนวนมากกว่า 200 แห่ง เป็นโรงเรียนพรีเมียม 73 แห่ง ต่างจากเมื่อยี่สิบปีก่อนที่มีเพียงหลักหน่วย เพราะผู้ปกครองเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อส่งลูกเข้าโรงเรียนนานาชาติมากขึ้น

ดร. เต็มยศกล่าวว่า เด่นหล้าเน้นเรื่องการให้ความสำคัญกับทักษะชีวิต ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ เน้นหนักทั้งด้านฮาร์ดสกิลและซอฟต์สกิล

ปัจจุบันโรงเรียนในเครือเด่นหล้าทั้งสามแห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม, โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 และ DBS Denla British School  มีนักเรียนรวมกันราว 3 พันคน ซึ่งตัวชี้วัดความสำเร็จไม่ใช่ด้านตัวเลขรายได้หรือจำนวนนักเรียน แต่เป็นการที่ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรนำโรงเรียนไปประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก หรือ Words of mouth ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจที่จะแนะนำสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นต่อ โดยที่ทางโรงเรียนไม่ต้องลงทุนกับเรื่องนี้ด้วยตนเองมากนักอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน