นายมนสิช สาริกะภูติ (ที่ 2 จากขวา) Research and Innovation Center Director บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ (ที่ จากซ้าย) ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามสัญญาวิจัยโครงการการพัฒนาแนวทางการแก้ไขวัสดุขั้นพื้นฐานอย่างชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการก่อสร้างถนนของประเทศไทย” ภายใต้การนำนวัตกรรมการก่อสร้างยุคใหม่ CPAC Green Solution มาปรับใช้ให้ทันสมัย รวดเร็ว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสุรชัย จบศรี (ขวาสุด) CSC Director เชียงใหม่ บริษัท ปูนซิเมนต์ (ลำปาง) จำกัด และ รศ. ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม (ซ้ายสุด) รองศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้อง NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เมื่อวันก่อนอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน