อาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีผล 1 เมษายน 65

เมื่อไม่ขอไปต่อ เราก็ให้

อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ มีผล 1 เมษายน 2565

วันนี้ (1 เมษายน 2565) คปภ. นำคำสั่งกระทรวงการคลังสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) การเพิกถอนนี้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

 

โดย อาคเนย์ประกันภัย มียอดสินไหมค้างชำระ 13,500 ล้านบาท

ไทยประกันภัย มียอดสินไหมค้างชำระ 4,600 ล้านบาท

รวมทั้งสองบริษัท 18,100 ล้านบาท

ยอดสินไหมค้างชำระกองทุนประกันวินาศภัยจะดำเนินการจ่ายเคลมสินไหมให้กับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสองบริษัท

 

สำหรับข้อมูลพื้นฐานของทั้งสองบริษัท มีดังนี้

 

อาคเนย์ประกันภัย

ทุนจดทะเบียนบริษัท 500 ล้านบาท

มีฐานะการเงิน อ้างอิงวันที่ 31 มกราคม 2565

สินทรัพย์ 16,945.99 ล้านบาท

หนี้สิน 18,140.60 ล้านบาท

 

เบี้ยประกันรับตรงปี 2564 จำนวน 11,730.76 ล้านบาท

ส่วนแบ่งตลาด 4.5% อยู่อันดับที่ 6 ในตลาดประกันวินาศภัย

โดยประกันโควิด-19 เป็นประกันที่มีสัดส่วนมากถึง 20% ของประกันทั้งหมดในอาคเนย์ประกันภัย ถือเป็นพอร์ตใหญ่อันดับสองของอาคเนย์ประกันภัย

 

สำหรับพอร์ตประกันของอาคเนย์ประกันภัย มีสัดส่วนดังนี้

ประกันรถภาคสมัครใจ สัดส่วน 39%

ประกันโควิด-19 สัดส่วน 20%

ประกันรถภาคบังคับ สัดส่วน 20%

อื่น ๆ 21%

 

 

ไทยประกันภัย

ทุนจดทะเบียนบริษัท 235 ล้านบาท

ฐานะการเงิน อ้างอิงวันที่ 31 มกราคม 2565

สินทรัพย์ 2,503.87 ล้านบาท

หนี้สิน 15,000.61 ล้านบาท

 

เบี้ยประกันรับตรงปี 2564 จำนวน 1,379.19 ล้านบาท

ส่วนแบ่งตลาด 0.53% อยู่อันดับที่ 29 ในตลาดประกันวินาศภัย

ประกันโควิด-19 เป็นประกันที่มีสัดส่วนมากถึง 30% ของประกันทั้งหมดของไทยประกันภัย ถือเป็นพอร์ตใหญ่อันดับสอง รองจากประกันรถภาคสมัครใจที่มีสัดส่วน 62%

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน