หลังวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 คนขับ Grab Bike ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลจะไม่สามารถรับงาน Grab Bike ได้

และผู้ที่สมัคร Grab Bike ได้จะต้องมีใบขับขี่สาธารณะ และรถมอเตอร์ไซค์ต้องจดเป็นทะเบียนสาธารณะ

ผู้ขับ Grab Bike จะรับงานได้เฉพาะในเขตที่ลงทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ห้ามรับงานข้ามเขต

รวมถึงคิดอัตราค่าโดยสารเท่ากับวินมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นอัตราที่กรมขนส่งทางบกกำหนด

นี่คือกฎระเบียบใหม่ที่ Grab ประกาศเพื่อทำตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางบก

เมื่อผู้ขับ Grab Bike ต้องทำตามคำสั่งที่กล่าวมาข้างต้น

แล้วพื้นที่ กทม. จะมีผู้ที่เข้าข่ายสมัคร Grab Bike มากแค่ไหน

จากข้อมูลของกรมขนส่งทางบก อ้างอิง 31 ธันวาคม 2564 พบว่า ในกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีใบขับขี่สาธารณะ 83,398 ราย

มีจำนวนรถมอเตอร์ไซค์จดทะเบียนรถสาธารณะ  81,854 คัน

ส่วนเขตที่ผู้มีใบขับขี่สาธารณะที่ลงทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก เพื่อให้บริการวินมอเตอร์ไซค์สูงสุดได้แก่

จตุจักร 3,838 ราย

บางขุนเทียน 2,987 ราย

คลองเตย 2,857 ราย

ดินแดง 2,838 ราย

บางกะปิ  2,827 ราย

ส่วนเขตที่มีจำนวนผู้ขับน้อยที่สุด ได้แก่ สัมพันธวงศ์ 252 ราย

และถ้ามองไปที่จำนวนของเขตที่ลงทะเบียนวิน

เขตจตุจักร เป็นเขตที่มีจำนวนวินสูงสุดถึง 220 วิน

รองลงมา ได้แก่

เขตราชเทวี 217 วิน

เขตบางรัก 197 วิน

เขตลาดกระบัง 193 วิน

เขตคลองเตย 182 วิน

และเขตที่มีจำนวนวินน้อยที่สุดคือสะพานสูง มีจำนวนวินเพียง 28 วิน

จากจำนวนวินทั้งหมดในกรุงเทพฯ 5,562 วิน

 

แม้จตุจักรจะมีจำนวนวินและผู้ขับสูงสุด

แต่เขตที่มีจำนวนผู้ขับเฉลี่ยต่อวินสูงสุดกลับกลายเป็น

เขตวังทองหลาง มีจำนวนผู้ขับ 45 คนต่อวิน

เขตราษฎร์บูรณะ จำนวนผู้ขับ 34 คนต่อวิน

เขตราษฎร์บูรณะ จำนวนผู้ขับ 34 คนต่อวิน

เขตพระโขนง จำนวนผู้ขับ 29 คนต่อวิน

เขตบางขุนเทียน จำนวนผู้ขับ 28 คนต่อวิน

 

เมื่อมองไปที่จำนวนผู้ขับและจำนวนวินที่ให้บริการ 5 ปีย้อนหลังพบว่ามีจำนวนผู้ขับและวิน ดังนี้

2560 ผู้ขับ 87,179 ราย จำนวนวิน 5,800 วิน

2561 ผู้ขับ 91,582 ราย จำนวนวิน 5,670 วิน

2562 ผู้ขับ 84,547 ราย จำนวนวิน 5,575 วิน

2563 ผู้ขับ 84,889 ราย จำนวนวิน 5,564 วิน

2564 ผู้ขับ 83,398 ราย จำนวนวิน 5,562 วิน

 

ทั้งนี้ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีมอเตอร์ไซค์ที่จดทะเบียนกรมการขนส่งทางบกทั้งสิ้น 4,053,625 คัน โดยมอเตอร์ไซค์ที่ลงทะเบียนรถสาธารณะมีเพียง 2.02% จากมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดในกรุงเทพฯ

 

MARKETEER FYI

อัตราค่าโดยสารวินมอเตอร์ไซค์ตามกฎกระทรวงคมนาคมมีอัตราค่าบริการดังนี้

2 กิโลเมตรแรก ค่าบริการไม่เกิน 25 บาท

กิโลเมตรที่ 2-5 คิดเพิ่มกิโลเมตรละ 5 บาท

กิโลเมตรที่ 5-15  คิดเพิ่มกิโลเมตรละ 10 บาท

กิโลเมตรที่ 15 เป็นต้นไป ตั้งแต่กิโลเมตรแรกถึงกิโลเมตรสิ้นสุดไม่เกินกิโลเมตรละ 10 บาท และสามารถตกลงราคาก่อนใช้บริการได้อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน