กรมการขนส่งทางรางเผยวันแรกของช่วงหยุดยาวจากวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 13-17 ก.ค. 65 มีผู้ใช้บริการระบบราง รวม 672,388 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.45 จากวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ (13 เม.ย. 65)

กรมการขนส่งทางรางเผย 13 กรกฎาคม 2565 วันแรกของช่วงหยุดยาววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่าง 13-17 กรกฎาคม 2565

มีผู้ใช้บริการระบบราง รวม 672,388 คน เพิ่มขึ้นจากวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ (13 เม.ย. 65 อยู่ที่ 656,325 คนเที่ยว แบ่งเป็นรถไฟ รฟท. 42,808 คน และรถไฟฟ้า 613,517 คน) ร้อยละ 2.45

แบ่งตามประเภทของระบบรางดังนี้

1. รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้บริการรวม 218 เที่ยววิ่ง

มีผู้ใช้บริการจำนวน 64,313 คน เพิ่มขึ้นจากวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ 2565 (13 เม.ย. 65 จำนวน 42,808 คน) 50.24% ประกอบด้วย

ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 25,795 คน และเชิงสังคม 38,518 คน

ผู้โดยสารขาออกจำนวน 33,611 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.97

ผู้โดยสารขาเข้า 30,702 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.88

และพบว่าสายที่มีผู้ใช้บริการมากสุด ได้แก่

สายใต้ 23,948 คน (ผู้โดยสารขาออก 12,220 คน ผู้โดยสารขาเข้า 11,728 คน)

สายตะวันออกเฉียงเหนือ 15,893 คน (ผู้โดยสารขาออก 8,410 คน ผู้โดยสารขาเข้า 7,483 คน)

สายเหนือ 14,079 คน (ผู้โดยสารขาออก 7,225 คน ผู้โดยสารขาเข้า 6,854 คน)

สายตะวันออก 7,196 คน (ผู้โดยสารขาออก 4,101 คน ผู้โดยสารขาเข้า 3,095 คน)

สายแม่กลอง 3,197 คน (ผู้โดยสารขาออก 1,655 คน ผู้โดยสารขาเข้า 1,542 คน)

2. รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการรวม 1,863 เที่ยววิ่ง

มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 608,075 คน ลดลงจากวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ 2565 (13 เม.ย. 65 จำนวน 613,517 คน) 0.89% ประกอบด้วย

รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 164 เที่ยว จำนวน  34,058 คน

รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 10,123 คน

รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 216 เที่ยว จำนวน 18,743 คน

รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 306 เที่ยว จำนวน 159,086 คน

รถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 937 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 386,065 คน

โดย รฟท. ได้เพิ่มตู้โดยสารพ่วงไปกับขบวนรถปกติ ในเส้นทางที่มีประชาชนเดินทางมากและส่วนระบบรถไฟฟ้าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็นได้เพิ่มความถี่ในการให้บริการ

 

สรุปตัวเลขผู้โดยสารระบบรางวันแรกของหยุดยาว 13 ก.ค. 65
ประเภทของระบบขนส่งทางราง จำนวน/คน เที่ยววิ่ง อัตราการเพิ่ม-ลด (%)
รถไฟระหว่างเมืองของ  รฟท. 64,313 218 50.24%
รถไฟฟ้าในเขต กทม.-ปริมณฑล-รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 608,075 1,863 – 0.89%
รวม 672,388   2,081  2.45%

 

* อัตราการเพิ่ม-ลดของจำนวนผู้โดยสารเปรียบเทียบกับวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ 13 เม.ย. 65

 

ที่มาข้อมูล: กรมการขนส่งทางราง

สำหรับด้านความปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุรถไฟของ รฟท. แต่มีรถไฟฟ้าขัดข้องจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1. Airport Rail Link เวลา 09:00 น. เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่สถานีสุวรรณภูมิ ทำการปิดกั้นผู้โดยสารขาเข้าชั่วคราว เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ ยังคงมีรถไฟให้บริการตามตารางเวลา ต่อมาเวลา 10:09 น. ที่สถานีสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ทำการจ่ายไฟฟ้าคืนให้กับสถานี สุวรรณภูมิ สามารถเปิดให้บริการผู้โดยสารขาเข้าได้ตามปกติ มีรถไฟให้บริการครบตามตารางเวลา

2. สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) เวลา 09:10 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 33 เกิดเหตุระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้าอัตโนมัติขัดข้อง จำนวน 1 ขบวน ที่สถานีไฟฉายฝั่งขาล่อง (ปลายทางสถานีหลักสอง) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน ล่าช้า 3 นาที

สำหรับในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 กระทรวงคมนาคมได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีทางรถไฟผ่าน จัดเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออาสาสมัครมาประจำจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับที่เป็นทางลักผ่าน รวมทั้งกรมการขนส่งทางรางรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ขับขี่หยุดรถดูความปลอดภัยก่อนข้ามจุดตัดทางรถไฟและไม่ฝ่าฝืนเครื่องกั้นถนน เพื่อลดอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนยานพาหนะบริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับ นอกจากนี้ ขร. ประสาน รฟท. เฝ้าระวังน้ำท่วมทางรถไฟ เนื่องจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน