TDRI เผยภาพรวมตลาดแรงงานมีทักษะของไทย Q2/65 พบประกาศรับสมัครงานทั้งหมด 1.59 แสนตำแหน่งงาน กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ครองส่วนแบ่งตลาดงานสูงสุดในภูมิภาค 8.87 หมื่นตำแหน่งงาน และ บัญชี/การเงิน กลุ่มอาชีพเปิดรับสมัครมากสุดถึง 2.7 หมื่นตำแหน่งงาน

ทีมวิจัย โครงการวิเคราะห์การประกาศหางานออนไลน์ ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เผย ข้อมูลตลาดแรงงานมีทักษะของไทย ไตรมาส 2/2565 เก็บข้อมูลจากการพัฒนาระบบติดตามการจ้างงานในประเทศไทย โดยใช้ Big Data และการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากประกาศรับสมัครงานของนายจ้าง

โดยปัจจุบัน โครงการนี้ใช้ระบบอัตโนมัติในการเก็บข้อมูลประกาศหางานจาก 14 เว็บไซต์หางานในประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เว็บไซต์หางานระดับประเทศ 8 เว็บไซต์ เว็บไซต์หางานตามกลุ่มอาชีพเฉพาะ 5 เว็บไซต์ และเว็บไซต์หางานตามกลุ่มภูมิภาค 1 เว็บไซต์

 พบว่า ไตรมาส 2/2565 ตลาดแรงงานมีทักษะของไทย มีการประกาศรับสมัครงานทั้งหมด 159,112 ตำแหน่งงาน และสามารถจำแนกประกาศรับสมัครงาน ตามวุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่ระบุในประกาศรับสมัครงาน

ดังนี้ ประกาศรับสมัครงานวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10,934 ตำแหน่งงาน (6.9%) มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14,326 ตำแหน่งงาน (9.0%) ปวช. จำนวน 11,593 ตำแหน่งงาน (7.3%)

ปวส. จำนวน 8,742 ตำแหน่งงาน (5.5%) ปริญญาตรี จำนวน 54,281 ตำแหน่งงาน (34.1%) สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 864 ตำแหน่งงาน (0.5%) และที่ไม่ระบุวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ จำนวน 58,372 ตำแหน่งงาน (36.7%)

 

ตลาดแรงงานมีทักษะของไทย ไตรมาส 2/2565

รับไม่จำกัดวุฒิการศึกษาพุ่ง

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ จำนวนตำแหน่งงาน ส่วนแบ่งตลาด
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10,934 6.9%
มัธยมศึกษาปีที่ 6 14,326 9.0%
ปวช. 11,593 7.3%
ปวส. 8,742 5.5%
ปริญญาตรี 54,281 34.1%
สูงกว่าปริญญาตรี 864 0.5%
ไม่ระบุวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ 58,372 36.7%

ทั้งนี้เมื่อจำแนกประกาศรับสมัครงานตามภูมิภาคที่ระบุในประกาศ พบว่ากระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มากที่สุด 88,743 ตำแหน่งงาน (55.8%) ตามด้วยไม่ระบุภูมิภาค 54,932 ตำแหน่งงาน (34.5%) ภาคใต้ 3,542 ตำแหน่งงาน (2.2%)

ภาคตะวันออก 3,503 ตำแหน่งงาน (2.2%) ภาคกลาง 3,194 ตำแหน่งงาน (2.0%) ภาคเหนือ 2,930 ตำแหน่งงาน (1.8%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,584 ตำแหน่งงาน (1.0%) และ ภาคตะวันตก 684 ตำแหน่งงาน (0.4%)

 

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ภูมิภาครับสมัครงานมีทักษะสูงสุดของไทย ไตรมาส 2/2565

ภูมิภาค จำนวนตำแหน่งงาน ส่วนแบ่งตลาด
1. กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 88,743 55.8%
2. ไม่ระบุภูมิภาค 54,932 34.5%
3. ภาคใต้ 3,542 2.2%
4. ภาคตะวันออก 3,503 2.2%
5. ภาคกลาง 3,194 2.0%
6. ภาคเหนือ 2,930 1.8%
7. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,584 1.0%
8. ภาคตะวันตก 684 0.4%

 

นอกจากนั้น หากจำแนกประกาศรับสมัครงานตามกลุ่มอาชีพ พบว่าประกาศรับสมัครงานในกลุ่มอาชีพ บัญชี/การเงิน มีจำนวนมากที่สุด 27,002 ตำแหน่งงาน (17.0%) ตามด้วย ช่างเทคนิค 25,038 ตำแหน่งงาน (15.7%) การตลาด 24,839 ตำแหน่งงาน (15.6%) ไม่สามารถระบุได้ 16,483 ตำแหน่งงาน (10.4%)

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 14,934 ตำแหน่งงาน (9.4%) วิศวกร 12,894 ตำแหน่งงาน (8.1%) งานฝ่ายบุคคล 8,734 ตำแหน่งงาน (5.5%) พนักงานขายของ 8,304 ตำแหน่งงาน (5.2%) งานไอที 6,083 ตำแหน่งงาน (3.8%)

ตำแหน่งงานอื่น ๆ 3,894 ตำแหน่งงาน (2.4%) แม่บ้าน 2,813 ตำแหน่งงาน (1.8%) พนักงานคิดเงิน 2,097 ตำแหน่งงาน (1.3%) นักออกแบบกราฟิก 1,902 ตำแหน่งงาน (1.2%) คนขับรถ 1,894 ตำแหน่งงาน (1.2%) ครู/ครูสอนพิเศษ 1,092 ตำแหน่งงาน (0.7%) นักแปล/ล่าม 784 ตำแหน่งงาน (0.5%) และสถาปนิก 325 ตำแหน่งงาน (0.2%)

 

Info.

 

10 กลุ่มอาชีพฮอต

รับสมัครงานสูงสุดในไทย ไตรมาส 2/2565

กลุ่มอาชีพ จำนวนตำแหน่งงาน ส่วนแบ่งตลาด
1. บัญชี/การเงิน 27,002 17.0%
2. ช่างเทคนิค 25,038 15.7%
3. การตลาด 24,839 15.6%
4. ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 14,934 9.4%
5. วิศวกร 12,894 8.1%
6. งานฝ่ายบุคคล 8,734 5.5%
7. พนักงานขายของ 8,304 5.2%
8. งานไอที 6,083 3.8%
9. แม่บ้าน 2,813 1.8%
10. พนักงานคิดเงิน 2,097 1.3%
ที่มาข้อมูล: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน