โลกเปลี่ยนเป็น ดิจิตอล นำไปสู่เครื่องมือใหม่ๆ ในการสื่อสารแบรนด์ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่ Connect กับผู้บริโภคและ Turn มาเป็นประสบการณ์จริง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิตอลเป็นเหมือนโอกาสและอุปสรรคให้กับนักการตลาดในการชนะใจลูกค้า เพราะดิจิตอลได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ ที่แตกต่างจากในอดีตที่เป็นเพียงการสื่อสารแบบ One Way Communication เท่านั้น

 

แบรนด์กับผู้บริโภค Gen ใหม่

สื่อต่างๆ เช่นพันทิป เป็นสื่อที่ไม่สามารถ Control message ในการสื่อสารได้ว่า ผู้บริโภคจะพูดถึงแบรนด์ในแง่มุมไหน การดีไซน์ Message ในฐานะ Brand คือ Human คนหนึ่ง ที่มีบุคลิกตรงกับแบรนด์ คิดและรับมือผู้บริโภคในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างประสบการณ์ Engagement กับผู้บริโภคให้รู้สึกผูกพันกับแบรนด์

ในอดีตแบรนด์เป็นเหมือนผู้ชายที่จีบผู้หญิง ที่คอยบอกผู้หญิงว่าตัวเองมีดีอะไร และเหมือนคนที่เอาแต่ใจตัวเอง ที่เป็นเพียงผู้บอกอย่างเดียวโดยไม่รับฟังผู้บริโภค ผ่าน TVC การสื่อสารในรูปแบบ One way communication มีหน้าที่ตอกย้ำMessage ที่ต้องการสื่อสารถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องจนผู้บริโภครู้สึกเชื่อและคล้อยตาม

แต่ในปัจจุบันการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะต้อง Re-action เชื่อมต่อมีเดียทั้งหมดบน Key Message เดียวและนำ Insight ผู้บริโภคมาปรับใช้กับสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และให้ประโยชน์กับผู้บริโภคมากขึ้น

 

Year Plan ยังมีความสำคัญ

Row ในการทำ Year plan คือการไกด์ไลน์เท่านั้น แต่ Action plan จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบัน สถานการณ์บังคับให้นักการตลาดต้อง Inside out ไม่ใช่ Outside in

ดิจิตอลก่อให้เกิดเครื่องมือทางการตลาดมากขึ้น และนักการตลาดมีหน้าที่ในการนำเครื่องมือต่างๆ มา Mix ให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์สูงสุดจากแบรนด์เช่น TVC สร้าง Awareness เป็นต้น

 

ยุคเอเยนซี-นักการตลาดต้องปรับตัว

เอเยนซีจะอยู่บนโครงสร้าง Silo แบบเดิมไม่ได้ ในวันนี้ เอเยนซี นักการตลาดและผู้บริโภคอยู่ในขั้นการเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด เอเยนซีและนักการตลาดต้องปรับการทำงานให้รวดเร็วขึ้น เพราะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโลกดิจิตอล ที่เอเยนซีและนักการตลาดเรียนรู้ทุกวันเพื่อปรับแนวทางตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ข้อดีของมันคือสามารถวัดผลได้แบบเรียลไทม์

 

Consumer ก็ยังคงเป็นมนุษย์คนเดิม

ถึงแม้โลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหน แต่กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารเป็น”คน”เหมือนเดิม สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร ต้องเข้าใจมากที่สุด เรียนรู้พฤติกรรม รู้จักผู้บริโภคถึงความต้องการ และสิ่งที่อยากพูดกับแบรนด์ให้มากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์ และต้องเข้าใจว่าสิ่งที่สื่อสารจะสื่อสารเพื่ออะไร และเลือกเครื่องมือและช่องทางที่เหมาะสมกับพฤติกรรม

 

TVC Mobile Platform

พฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนจากการดู TVC บนหน้าจอโทรทัศน์ สู่หน้าจอมือถือ การสร้าง Content TVC ต้องเปลี่ยนวิธี จากหน้าจอใหญ่สู่หน้าจอที่เล็กลงกว่าเดิมหลายเท่า แต่ต้องสื่อให้ผู้รู้สึกเหมือนไม่แตกต่างถึงแม้หน้าจอจะเปลี่ยนไป โดย Emotional เป็นหลีดที่โน้มนาวให้ผู้บริโภค โฆษณาในปัจจุบันจึงเน้นใช้อารมณ์ในการสื่อสาร

และการโฆษณาผ่าน Youtube ถึงแม้ Youtube จะให้ผู้ชมสามารถ สคลิปโฆษณาได้ หลังจากที่ดูโฆษณาเกิน 5 วินาที ซึ่งแบรนด์จะต้องทำ 5 วินาทีนั้นให้มีความหมาย และน่าสนใจที่สุดเพื่อให้ผู้บริโภคติดตาม อยากดูจนจบ

 

เกาะกระแสเซเลปคือความเสี่ยงของแบรนด์

โฆษณาที่มีเซเลปโชว์สินค้าเป็นเหมือนการเกาะกระแสดาราเพียงอย่างเดียว เป็นความมักง่ายด้านไอเดียในการสื่อสาร และเป็นความเสี่ยงของแบรนด์ เพราะเมื่อเซเลปเกิดข่าวทางด้านลบ แบรนด์จะติดลบไปด้วย และถึงแม้เซเลปจะสร้างยอดจำหน่ายกับมาให้แบรนด์ได้จริง แต่เป็นยอดจำหน่ายที่เติบโตในระยะสั้นๆ ตามกระแส

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน