อินโนสเปซ จัดงานสัมมนาแรกของปี InnoSpace Summit 2023 เดินหน้าหนุน Startup (สตาร์ทอัพ) ให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดแผนงานปี 2566 ผนึกพันธมิตร พัฒนาและลงทุนให้เกิด Startup Ecosystem 

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า ที่มาของการจัดงาน InnoSpace Summit 2023 สืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา 

ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 735 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเพื่อส่งเสริม และพัฒนา Startup Ecosystem ในประเทศ ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

ภายใต้ Strategic Direction 3 ด้าน คือ 1.Gap Filling in the Ecosystem การลงทุนใน Startup ที่จะเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ Deep Tech Startups, 2.Alignment with Shareholders การทำงานในรูปแบบ Sharing CVC เชื่อมโยงและสร้างให้เกิด Synergy Value ระหว่าง Startups และ Shareholders และ 3.Synergy among Stakeholders การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนา Startup Ecosystem

จากภาพรวมการดำเนินงาน ปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ได้ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สนับสนุนโปรแกรมการพัฒนา และลงทุนใน Potential Startup และ Deep Tech Startup 

อย่างเช่น ความร่วมมือกับ depa ในการร่วมลงทุน Startup ชื่อ Horganice ภายใต้โครงการ dVenture เป็นต้น

โดยบริษัทได้จัดงาน InnoSpace Summit 2023 ขึ้น ในรูปแบบ Carbon Neutral Event ซึ่งมีการชดเชย Carbon Footprint ที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย บรรลุเป้าหมาย Net-Zero ของประเทศในปี 2608 

มีกิจกรรมไฮไลต์ คือ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Innovation Opportunities in the Age of Permacrises โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่ปรึกษาบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการ Innovation-One ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อผนึกกำลังการสนับสนุนการพัฒนา และการลงทุนในกลุ่ม Tech Startup 

ทั้งยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ Thailand early-stage investment and ecosystem ผ่านมุมมองผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่ Startup ชั้นแนวหน้า ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ และแนวคิดจาก CHOCO CRM, Freshket และ GetLinks อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน