กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับภาครัฐและเอกชนเปิดตัว มหกรรม  Bangkok International Digital Content Festival 2014 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ไทยก้าวไกลสู่สากล

เสริมทัพรับ AEC

“งานครั้งนี้เป็นการแสดงความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นโอกาสที่ดีมากในขณะที่เราจะเข้าสู่ AEC ซึ่งอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นับจากก้าวนี้ไทยจะอาศัยปัจจัยที่ถือเป็นโอกาสและความได้เปรียบของเราสร้างเครือข่ายในระดับสากลและปักธงให้ไทยเป็นเมืองสำคัญต่อธุรกิจดิจิตอลคอนเทนต์ และหวังให้อุตสาหกรรมเป็น 1 ในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยภาครัฐจะร่วมกันส่งเสริมและขับเคลื่อนเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง” อารีวรรณ ฮาวรังษี ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า

นันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “มูลค่าของธุรกิจบริการด้านดิจิตอลคอนเทนต์มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและตั้งเป้าให้มีสัดส่วนการส่งออกของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น จึงต้องพัฒนา ส่งเสริม และเพิ่มมูลค่าให้สินค้าสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างให้สินค้าสร้างสรรค์ของไทย รวมไปถึงการจัดเวทีเจรจาการค้าเพื่อขยายตลาดต่างประเทศ นับเป็นโอกาสที่ดีที่นักสร้างสรรค์ไทยจะใช้เวทีนี้เพื่อสร้างหรือกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ตอกย้ำให้ไทยเป็นที่ยอมรับในสากล”

ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “SIPA คาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้อุตสาหกรรมเติบโตแบบก้าวกระโดดและหมายมั่นให้เป็นเวทีที่สำคัญ โดยพันธกิจต่างๆ ที่ SIPA ดำเนินมาทั้งเรื่องส่งเสริมการสร้างบุคลากร พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างศักยภาพการแข่งขัน

ทั้งหมดนั้นล้วนตั้งเป้าต่อยอดเรื่องการตลาดเพื่อสร้างรายได้ งานนี้ได้รับการตอบรับจากคู่ค้านานาชาติที่จะเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกว่า 40 ราย แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและสนใจ เป้าหมายอยู่ที่การเจรจาธุรกิจที่คาดหวังรายได้ไม่ต่ำว่า 250 ล้านบาท”

ดร. นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กล่าวว่า “การจัดมหกรรมครั้งนี้ TCEB มีความยินดีที่ประเทศไทยจะมี MICE ระดับนานาชาติโดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านนี้ ซึ่งกำลังที่สนใจในโลกปัจจุบัน การที่ได้ต้อนรับแขกจากนานาชาติที่จะเข้าร่วมงาน นอกจากจะส่งผลโดยตรงในเชิงเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดงานในการนำเงินตราเข้าประเทศแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ถือเป็นประโยชน์มหาศาลที่ประเมินค่ามิได้ คือเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยในเรื่องความพร้อมด้านต่างๆ อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยของเรา”

ภายในงานมีการแถลงความพร้อมอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ไทยก้าวไกลสู่สากลโดย นายนิธิพัฒน์ สมสมาน นายกสมาคม TACGA และผู้แทนสมาคม TGA / DCAT / e-LAT / BASA

“มหกรรม Bangkok International Digital Content Festival 2014 จะเน้นบรรยากาศที่เอื้อต่อธุรกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ เน้นที่กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ โดยได้เชิญผู้ประกอบการนานาชาติโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ได้มีการเจรจามาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เพื่อมาสานต่อรวมถึงสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยเพิ่มเติม รวมถึง AEC ที่จะเชิญมาสร้างเครือข่ายกันผ่านงาน โดยขณะนี้เปิดให้ผู้สนใจชมรายละเอียดและสามารถลงทะเบียนเพื่อจัดทำตารางเจรจาธุรกิจมาบรรยายในงานสัมมนาที่จัดหัวข้อครอบคลุมในอุตสาหกรรม อาทิ เทคนิคจากผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการการันตีจากเวที OSCAR Hollywood หรือ เบื้องหลังการสร้างสรรค์ X-MEN รวมทั้ง MODEL ธุรกิจที่น่าสนใจอย่าง Line เป็นต้น

สำหรับ Highlight สุดพิเศษที่เตรียมไว้คือ การจัดพื้นที่แสดงนิทรรศการที่จะสื่อถึงความพร้อมอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ไทยรวมถึงสถาบันการศึกษา รวมไปถึงได้รับความร่วมมือครั้งสำคัญจากกลุ่ม BEC TERO และ TRUE ผู้จัดงาน Bangkok Comic Con ที่จะเสริมทัพด้วยผลงานด้านดิจิตอลคอนเทนต์สากล โดยจะเป็นครั้งแรกที่จะได้เห็น Character ระดับโลกอย่าง Ironman, Hulk, Batman, Gundum มาจับมือกับปังปอนด์หรือ Shelldon ของเรา แสดงถึงความพร้อมที่ไทยพร้อมจะเชื่อมต่อกับตลาดโลกถือเป็นความยิ่งใหญ่ที่อยากให้ผู้ประกอบการไทยและผู้สนใจทั่วไปได้รับ”

งาน Bangkok International Digital Content Festival 2014 “ASEAN Creativity Unites” ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) สมาคมดิจิทอลคอนเทนต์ไทย (DCAT) สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย (e-LAT) สมาคมส่งเสริมธุรกิจซิกกราฟ (BASA) จัดระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2557 โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ นิทรรศการ ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (สำหรับผู้ลงทะเบียน) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ และสัมมนาวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ พิธีการมอบรางวัลเกียรติของอุตสาหกรรมประจำปี พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline