อัตราประชากรเน็ตโลกในปีนี้มีมากถึง 5,158 ล้านคน เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี นับจากปี 1990 ที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพียง 2.6 ล้านคน อ้างอิงจาก We Are Social

ปี 1990 ที่นำมาเปรียบเทียบถือเป็นช่วงเวลาที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ Internet Service Provider (ISP) ในรูปแบบเชิงพาณิชย์รายแรกของโลกที่ชื่อว่า The World ให้บริการครบ 1 ปีเศษ นับจากเดือนพฤศจิกายน 1989 ที่เปิดให้บริการครั้งแรก

ส่วนประเทศไทย We Are Social ให้ข้อมูลว่ามีอัตราส่วนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 85.3% จากประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 56.4 ล้านคน (ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยสิ้นปี 2565 ประชากรในประเทศไทยมี 66.1 ล้านคน)

โดยในประเทศไทย ISP ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบเชิงพาณิชย์รายแรก คือ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย) เปิดให้บริการ 1 มีนาคม 1995

จากวันนั้นถึงวันนี้โลกอินเทอร์เน็ตพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง จากอินเทอร์เน็ตที่ต้องเชื่อมต่อโมเด็ม ความเร็วไม่กี่ Kbps เป็นอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง สำหรับอินเทอร์เน็ตบ้าน (Fixed Internet)

และพัฒนาอินเทอร์เน็ตสู่มือถือ ที่ให้เราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลาผ่านเทคโนโลยี 3G 4G และ 5G ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันในมือถือและดีไวซ์รุ่นที่รองรับ

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการพัฒนาไม่น้อยหน้าประเทศชั้นนำ เพื่อเสิร์ฟผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความต้องการใช้งานที่หลากหลาย และมากขึ้นในทุก ๆ ปี

ในปีนี้คนไทยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึง 8.06 ชั่วโมงต่อวัน ถือเป็นการใช้งานที่มากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพียง 6.37 ชั่วโมงต่อวัน แต่ยังแพ้แอฟริกาใต้ 9.38 ชั่วโมงต่อวัน

โดยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ 5.05 ชั่วโมงต่อวัน สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ใช้งาน 3.46 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือสูงสุด 5.31 ชั่วโมงต่อวัน

และประเทศไทยยังใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ 3.01 ชั่วโมงต่อวัน สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ใช้งาน 2.51 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์สูงสุด 4.25 ชั่วโมงต่อวัน

อย่างไรก็ดี ถ้ามองในมุมของความเร็วอินเทอร์เน็ต ประเทศไทยมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือความเร็วเฉลี่ย 37.85 Mbps สูงกว่าความเร็วเฉลี่ยของโลกเพียงเล็กน้อย โดยความเร็วเฉลี่ยในการเชื่อมอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือโลกอยู่ที่ 33.97 Mbps

และเป็นความเร็วที่ต่ำกว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประเทศที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือด้วยความเร็วเฉลี่ย 139.41 Mbps อยู่พอสมควร

ส่วนอินเทอร์เน็ตบ้านในวันนี้ประเทศไทยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วเฉลี่ย 205.63 Mbps สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่มีความเร็วเชื่อมต่อเฉลี่ยเพียง 74.54 Mbps และเป็นรองชิลีประเทศที่มีค่าเฉลี่ยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบ้านสูงสุดที่ 216.46 Mbps เพียงเล็กน้อย

สำหรับการใช้งานโซเชียลมีเดียในประเทศไทย มีการใช้งานเฉลี่ย 2.44 ชั่วโมงต่อวัน สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ใช้งานเฉลี่ย 2.31 ชั่วโมงต่อวัน

และประเทศไทยมีแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย 7.1 แอป ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก 7.2 แอปพลิเคชัน

แล้วคุณล่ะ ใช้อินเทอร์เน็ตแค่ไหนอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน