วันนี้ เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค ร่วมกับชมรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่น, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศจัดงานแสดงบ้านและคอนโด เพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหกรรมอีสานบ้านและคอนโด : Modern Living in ASEAN Economic Community บนเนื้อที่การจัดงานกว่า 2,500 ตร.ม. ขายโครงการพื้นที่จัดงานไปแล้วกว่า 50% ผู้สนใจซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย และการลงทุน พลาดไม่ได้

มหกรรมอีสานบ้านและคอนโด

ยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคอีสาน

นายภูษิต  ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัดกล่าวว่า ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ทางบริษัท จับมือกับชมรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่น, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, และหอการค้าจังหวัดขอนแก่นจัดงาน “มหกรรมอีสานบ้านและคอนโด” ซึ่งจะเป็นงานแสดงสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม บ้านพักตากอากาศ บ้านมือสอง จากสถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน เนื่องจากเล็งเห็นว่า จ.ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น 1/4 ของเมืองที่จะเป็นศูนย์กลางของประเทศ ทำให้ความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก

โดยการจัดงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่  4-7 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ฮอลล์ ชั้น5 จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้ขายและผู้ซื้อจะได้พบกันโดยตรง โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ทำให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อบ้านได้ตรงตามความต้องการ ด้วยการจัดงานบนเนื้อที่กว่า 2,500 ตร.ม.โดยจัดพื้นที่แบ่งเป็นโซนให้มีความชัดเจน เป็นสัดส่วน

อาทิ ทางด้านบริษัท อสังหาริมทรัพย์, ธนาคารและสถาบันการเงิน, ชมรมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น, โครงการบ้านพักตากอากาศ, โครงการบ้านจัดสรรและคอนโด และพื้นที่กิจกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคอย่างเต็มที่

งานนี้นับว่าเป็นงานครั้งที่ยิ่งใหญ่ และทันสมัยที่สุดของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากผู้ซื้อ และผู้ขายจะได้มาพบกันแล้ว ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับบ้านการดูฮวงจุ้ย และกิจกรรมให้ความบันเทิง ซึ่งท่านจะได้รับทั้งสาระเกี่ยวกับบ้านและความบันเทิงไปพร้อมๆ กัน

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เรามุ่งหวังในการจัดงานในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ และผู้บริโภคระดับกลางจนถึงระดับสูงที่ทำงานอยู่ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา ครอบครัว

ทางด้าน นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานชมรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เราได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และบริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์คจำกัด โดยมองว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียนยังคงมีความน่าสนใจ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

โดยปัจจัยที่เอื้อให้อสังหาริมทรัพย์ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศความเป็นเมืองและชุมชนเกิดขึ้นตามมาความต้องการที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน ร้านค้าปลีกและโรงแรมจึงเติบโตขึ้น

การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการค้า จะนำมาซึ่งความต้องการพื้นที่อุตสาหกรรมและการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง กิจกรรมการลงทุน การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และอสังหาริมทรัพย์

กฎหมายการให้สิทธิในที่ดิน มีการเปิดเสรีต่อการลงทุนและพัฒนากฎระเบียบให้เอื้อต่อนักธุรกิจมากขึ้น การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นซึ่งในระยะต่อไปอาเซียนก็ยิ่งดึงดูดการท่องเที่ยวทั้งจากในกลุ่มในประเทศ และจากต่างประเทศให้เข้ามา จึงทำให้เกิดความต้องการทางด้านที่พัก เพื่อการท่องเที่ยว เช่นโรงแรม และรีสอร์ท  ซึ่งก็จะทำให้การเติบโตของประชากร ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer