ผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการเอกสาร และงานพิมพ์แบบครบวงจร ฟูจิ ซีร็อกซ์ เปิดบริการใหม่ “Digital Mailroom Services” ต้อนรับ AEC ตอบโจทย์ความต้องการให้กลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มธนาคาร และองค์กรขนาดใหญ่ ชูจุดเด่นช่วยลูกค้าลดต้นทุนเรื่องเอกสาร และบุคลากร ตัดปัญหา และความกังวลในการจัดส่งเอกสารให้ถูกต้อง ทั่วถึง และตรงเวลา

ฟูจิ ซีร็อกซ์

ผู้ช่วยองค์กร รุก AEC

กิติกร นงค์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจบริการ และการจัดการระบบเอกสารภายในองค์กร บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการพิมพ์เอกสารภายในองค์กรธุรกิจ ที่มีปริมาณมากในแต่ละหน่วยงาน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้หน่วยงานเกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลในแต่ละเดือน ส่งผลให้องค์กรต่างๆ พยายามที่จะหาวิธีการจัดการบริหารงานพิมพ์เอกสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด ลดต้นทุนมากที่สุด และมีความรวดเร็ว คล่องตัวในการส่งต่อเอกสารต่างๆ ไปให้ถึงมือของผู้รับที่ต้องการได้

ประกอบกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะมาถึงในปี 2558 นั้น ทำให้องค์กรต่างๆ หันมาเตรียมความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กร และการบริหารค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในการเตรียมความพร้อมก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการจัดการงานเอกสารต่างๆ ที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูง ต้องใช้เวลาและบุคลากรจำนวนมาก ดังนั้นเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การพิมพ์ที่ครบวงจร จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่จะทำให้สามารถตอบโจทย์การพิมพ์ได้อย่างมีคุณภาพและครอบคลุมงานทุกประเภทได้ดีที่สุด

บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ได้มองเห็นโอกาสจากปัญหาตรงนี้ จึงนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ มาพัฒนาต่อยอดเป็นบริการใหม่อย่าง “Digital Mailroom Services” เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับหน่วยงาน หรือองค์กร นับเป็นการให้บริการเมล์รูมในรูปแบบดิจิตอลครบวงจร ที่ให้บริการคัดแยกข้อมูลขาเข้าทั้งหมดของเอกสารภายในองค์กร อาทิเช่น ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า, เอกสารคำสั่งซื้อขาย, สัญญา, เอกสารใบสมัคร, โทรสาร หรือ จดหมาย และทำการรวบรวมเอกสารดังกล่าวลงในรูปแบบดิจิตอลฟอร์แมต จากนั้นเอกสารจะถูกจัดส่งโดยระบบเมล์รูมอัตโนมัติไปยังปลายทางทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ได้ทั่วถึง ตรงเวลา ตามที่ลูกค้าต้องการ

“ซึ่งบริการ Digital Mailroom Services นี้ สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีเอกสารเข้าจำนวนมากในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น กลุ่มลูกค้ากลุ่มประกันภัย กลุ่มธนาคาร และลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ เป็นต้น และบริการนี้จะช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดปัญหาการตกหล่นของเอกสาร รวมถึงยังเป็นการสร้างสำนักงานไร้กระดาษ หรือ “Paperless Office” พร้อมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรมากขึ้น

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน