ด้วยยุคสมัยปัจจุบัน แนวโน้มค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทั้งค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลคนในครอบครัว เชื่อว่าหลายคน โดยเฉพาะเสาหลักของครอบครัว ก็คงอยากจะสร้างหลักประกันที่มั่นคงและเหมาะสมกับภาระการเงินในวันที่ไม่มีเราเคียงข้าง

ซึ่งการวางแผนประกันชีวิตก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเริ่มต้นสร้างความอุ่นใจให้กับคนที่เรารัก รวมถึงเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวในระยะยาวได้อีกด้วย

เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่วาดฝันไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนทางการเงินในอนาคต และเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงของภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น จนอาจส่งผลต่อมูลค่าหลักประกันในอนาคต

อลิสา อารีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ เผยถึงแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคว่า

“บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต ในฐานะบริษัทประกันที่เข้าใจและเข้าถึงลูกค้า ด้วยการใช้หลักการทำงานแบบ Customer-led ที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

จึงได้พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา “เอฟดับบลิวดี ไลฟ์ อัป” (FWD Life Up) ครั้งแรกของอุตสาหกรรมประกันชีวิตในประเทศไทยที่ให้ลูกค้าสามารถเติมเต็มความมั่นใจได้ในระยะยาว เพิ่มความคุ้มครองชีวิตได้อย่างต่อเนื่องให้เพียงพอกับการปกป้องดูแลอนาคตของคนในครอบครัว โดยไม่ต้องซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ ด้วยการเพิ่มมูลค่าหลักประกันโดยอัตโนมัติให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในอนาคตได้อย่างสะดวกสบาย ทุนประกันภัยเพิ่มขึ้นทุกปีโดยอัตโนมัติ จนถึงอายุครบ 70 ปี

และยังสามารถวางแผนหลักประกันที่มั่นคงด้วยทางเลือกอัตราการเพิ่มขึ้นของทุนประกันที่สามารถกำหนดได้เอง โดยสามารถกำหนดอัตราการเพิ่มขึ้นของทุนประกันภัยเริ่มต้น เลือกได้ 2% หรือ 3% หรือ 5% พร้อมมอบความคุ้มครองชีวิตอายุถึง 90 ปี

นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม เติมเต็มความคุ้มครองได้ ทั้งความคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ อีกทั้งยังสามารถนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษี

ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่มองหาหลักประกันที่มั่นคง คุ้มค่า เพิ่มความมั่นใจในการดูแลครอบครัวได้ยาวนานมากขึ้น ทำให้ลูกค้าสามารถออกไป Celebrate living ใช้ชีวิตในแบบที่ชอบได้ทุกวันอย่างหมดห่วง เพราะมี FWD ช่วยดูแลให้”

แบบประกัน “เอฟดับบลิวดี ไลฟ์ อัป” ประกันชีวิตที่เพิ่มความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ สะดวกสบาย ไม่ต้องซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ สร้างหลักประกันที่สูงขึ้นในอนาคตให้แก่ครอบครัว

ผู้ที่สนใจ “เอฟดับบลิวดี ไลฟ์ อัป” สามารถติดต่อช่องทางตัวแทน FWD
พร้อมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FWD Customer Center 1351
หรือช่องทางเว็บไซต์ https://www.fwd.co.th/ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online