19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยามแคมปินสกี้ กรุงเทพฯ นิตยสาร Marketeer จัดพิธีมอบรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2023 พร้อมแสดงความยินดีให้กับแบรนด์อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคปี 2023 จำนวน 68 หมวด 57 แบรนด์ โดยมีแบรนด์ Otteri, Mr.D.I.Y., SLC, แอมเวย์, GH Bank, Santa Fe’, ออคิด, มะลิ รับรางวัลเป็นครั้งแรก

เพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ กล่าวว่า Marketeer No.1 Brand Thailand 2023 รางวัลแบรนด์อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคที่นิตยสาร Marketeer จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติให้กับนักการตลาดที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาแบรนด์ให้แข็งแกร่ง รู้จักและรู้ใจ สามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคโหวตเลือกให้เป็นที่สุดของแบรนด์ในปีนี้

Marketeer No.1 Brand Thailand 2023 ในปีนี้นิตยสาร Marketeer ได้ร่วมมือกับบริษัท มาร์เก็ตติ้งมูฟ จำกัด ซึ่งมีศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานคณะทำงานและวิจัย เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำ ผ่านการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 5,500 ตัวอย่างจากผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับงานวิจัยการตลาดที่สูง พร้อมเริ่มต้นสำรวจในเดือนมกราคม 2566 เพื่อให้ผลการวิจัยเข้าถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อความสมบูรณ์แบบในการเฟ้นหาสุดยอดแบรนด์แห่งปี

ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล ประธานคณะทำงานและวิจัย จากการสังเกตผลวิจัยในครั้งนี้พบว่า รูปแบบ ลำดับแบรนด์ในใจลูกค้า พอจำแนกเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันได้ดังนี้

  1. Single Leader – แบรนด์อันดับ 1 ทิ้งห่างจากอันดับ 2 โดยอันดับ 2 และอันดับ 3 มีคะแนนเกาะกลุ่มกัน เช่น หมวดลูกอม, หมากฝรั่ง, สถานีบริการน้ำมัน, บะหมี่สำเร็จรูป
  2. Dual Leader – แบรนด์อันดับ 1 และอันดับ 2 มีคะแนนสูสีกัน โดยทิ้งห่างจากแบรนด์อันดับ 3 อย่างชัดเจน เช่น ร้านโดนัท, ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ, ชาพร้อมดื่ม, ช้อปปิ้งออนไลน์
  3. Ladder – แบรนด์ 3 อันดับแรก มีระยะห่างจากกันพอสมควร แต่ไม่ทิ้งห่างแบบเป็นเท่าตัว ยังคงเกาะกลุ่มแบบรักษาระดับที่มีระยะห่างกันอยู่ เช่น หมวดธนาคาร, ปลากระป๋อง

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์วิทวัสให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหมวดสินค้าส่วนใหญ่แบรนด์อันดับ 1 จะเป็นผู้นำในทุกภูมิภาค แต่ก็มีบางกลุ่มสินค้าที่แต่ละภูมิภาคมีการสลับกันเป็นผู้นำ  เช่น หมวดเบียร์, หมวดน้ำมันเครื่องยนต์

ขณะเดียวกันก็มีสินค้าบางหมวดที่แบรนด์อันดับ 1 สำหรับลูกค้าเพศชายและหญิงแตกต่างกัน เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า เป็นต้น

อย่างไรก็ดี สำหรับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand จะยังคงมุ่งมั่นสร้างเป็นสถาบันแห่งการยอมรับ และถือเป็นรางวัลหลักอันสำคัญยิ่งในวงการธุรกิจการตลาด เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของนักการตลาดและผู้บริหารแบรนด์ของประเทศไทย เพิ่มพล กล่าวทิ้งท้าย

 

ในปีนี้ No.1 Brand Thailand 2023 ประกอบด้วย


Life Insurance – AIA

Health Insurance – AIA

รพีพร วงศ์ทองคำ

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์           

เอไอเอ ประเทศไทย

Home Loans – G H Bank

วิทยา แสนภักดี   

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

Bank – KBank 

Credit Card – KBank   

จิตราวิณี วรรณกร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ    

ธนาคารกสิกรไทย

Mutual Funds – Kasset

สุรเดช เกียรติธนากร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

Auto Leasing – Krungsri Auto

น้ำทิพย์ ประสิทธิ์สกุลชัย  

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารตราสินค้าและการตลาดดิจิตอล ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Mobile Banking – SCB EASY-SCB

ปิติพร พนาภัทร์

รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Digital Business

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

Specialty Bakery Shop  – Auntie Anne’s

Donut Shop – Mister Donut  

ณัฐ วงศ์พานิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

Coffee Shop –  Café Amazon

สุชาติ ระมาศ      

ผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

Bakery Shop – S&P

วิทูร ศิลาอ่อน     

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

Chain Restaurants (in shopping center) – Santa fe’

สมบัติ หงส์ไพฑูรย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด

Mineral Water – Aura

Tipco   Fruit Juice (100%)

พสิษฐ์ อัครนันท์กรณิศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

RTD Coffee – Birdy

พิมพ์สร เลิศอุตสาหกูล

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจกาแฟ

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

Fruit Juice (Non 100%) – DeeDo

ดิลก ธัญญาเวชกิจ

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

RTD Tea – ICHITAN

พฤทธิพงศ์  ลิมาภรณ์วณิชย์

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

Soy Milk – Lactasoy

มัลลิกา จิรพัฒนกุล

ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายขาย

บริษัท แลคตาซอย จำกัด

Beer – LEO

ธิตินันท์ ชุ่มภาณี

ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาดแบรนด์แอลกอฮอล์

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

Drinkling Water – Singha

Sparkling Water – Singha

พรรณทิพย์ ลีตะชีวะ

ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาดแบรนด์นอนแอลกอฮอล์

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

                                                                                                               Entertainment Complex (Cinema) – Major Cineplex 

นรุตม์ เจียรสนอง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

 Specialty Store – MR. D.I.Y

อานุภาพ คงมาลัย

รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

Laundromat – Otteri

กวิน นิทัศนจารุกุล

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Fuel Station – PTT Station

พิมาน พูลศรี

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

Oil Car – PTT Lubricants Engine

ไพศาล อุดมกุลวณิชย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่น

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)        

Tourist Attraction Mall – Siam Paragon

ธณพร ตันติยานนท์

ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ

ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Surgery and Beauty Clinic – SLC

แพทย์หญิงพิมพิดา วรัญญูรัตนะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

SLC GROUP

Underwear – Wacoal  

อินทิรา นาคสกุล 

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

Computer Notebook – Acer

นิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

บริษัท  เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

Operator – AIS

พิมพ์นรี น้อยธรรมราช

หัวหน้าแผนกงานบริหารแบรนด์ AIS

บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Internet Broad Brand – TRUE

สกลพร หาญชาญเลิศ

หัวหน้าสายงานออนไลน์คอนเวอร์เจนซ์

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

Purifier – Espring by AmwayWater

วาณีรัตน์ แก้ววิเชียร

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

 Air Conditioner – Mitsubishi Electric 

ชินจิ  คามิยะ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด

Water Pump – Mitsubishi Electric

ประพนธ์  โพธิวรคุณ

กรรมการรองผู้จัดการ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด

LED Lighting – PHILIPS

จาร์กันนาธาน ศรีนิวาสัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด

Washing Machine – Samsung

Refrigerator – Samsung

กนกพรรณ ศุภรานนท์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุง ประเทศไทย

บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

Television – Samsung 

พรรณวลัย อินทราพิเชฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร

บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

Sanitary Ware – COTTO

สิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ

Managing Director

บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด

Tile – COTTO

ปราบต์ พึ่งรัศมี

Marketing manager

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

Water Tank – DOS

ทัชชมน วงศ์วรกุล

Corporate Branding Manager

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด

Fiber Cement Board – SCG

Roof Tile – SCG

อัญชลี ชวนะลิขิกร

Head of Housing Product Solution Business

บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด

และ

บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด

                                                                                                                               

Car Tire – Bridgestone

ยูอิจิ อะซะโอกะ

ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถบรรทุกขนาดเล็ก

บริษัท บริดจสโตนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

   

Motorcycle – Honda

อารักษ์ พรประภา

ประธานบริษัท

บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

Pick Up Car – ISUZU

สมคิด แสงอารยะกุล

กรรมการ

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

Car Film – Lamina Films

จันทร์นภา สายสมร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด

EV CAR – MG

พงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

           Food Delivery Platform – Grab

ศิวพร ประจวบลาภ

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดธุรกิจแกร็บฟู้ดและแกร็บมาร์ท

แกร็บประเทศไทย 

Parcel Delivery – KERRY EXPRESS

วิรินดา อรดีดลเชษฐ์

Head of Brand and Marketing

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Collagen Powder – AMADO

ธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด

Frozen Food – CP

Chilled Food – CP

อนรรฆวี ชูรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดกลาง

บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Rice – Khaotrachat

ยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด

Chewing Gum – Dentyne

ศุภานัน เจนพินิจ

ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์เดนทีน, ช็อกโกแลต, และกัมมี่ส์

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด

Candy – HALLS

อนุรัก อากาวัล

ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกอมและหมากฝรั่งหมวดให้ความสดชื่น

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด

Bread – Farmhouse

อิศเรศ สิทธวีร์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)

Instant Noodle – MAMA

กันตพร กำเนิดศิริกุล

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มาม่า

บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)

                                                  

Sweetened Condensed Milk – Mali

สุดถนอม กรรณสูต

กรรมการบริษัท

บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

Butter – Orchid

พิชญเทพ ยุกตะเสวี

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

Sugar – Mitrphol

ผรินทร์ อมาตยกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Cooking Oil – Morakot

จิตติมา ตั้งวรเชษฐ์

Senior Sale and Marketing Manager

บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน)

Plant Protein – Nutrilite by Amway

วาณีรัตน์ แก้ววิเชียร

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

Biscuit – Oreo

ณัฐธิดา อนันต์นาท

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์บิสกิตและชีส

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด

Canned Fish – Three Lady Cooks

เกรียงสิน เต็มสุนทร

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด

อย่างไรก็ดี สำหรับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand จะยังคงมุ่งมั่นสร้างเป็นสถาบันแห่งการยอมรับ และถือเป็นรางวัลหลักอันสำคัญยิ่งในวงการธุรกิจการตลาด เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของนักการตลาดและผู้บริหารแบรนด์ของประเทศไทย เพิ่มพล กล่าวทิ้งท้ายติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online