วันนี้ 28 สิงหาคม 2566 เอสซีจี มีมติประกาศแต่งตั้ง “ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม” เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ต่อจาก “รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส”
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เป็น CEO คนที่ 12 ของเอสซีจี ในวันที่องค์กรยักษ์ใหญ่นี้กำลังก้าวขึ้นสู่ปีที่ 111 ปี
ธรรมศักดิ์ หรือ “พี่โป้ง” ศึกษาจบ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA, London Business School สหราชอาณาจักร (Distinction)
เป็นลูกหม้อเก่าแก่ ที่ผ่านงานในเอสซีจีมาแล้วมากมาย
เช่น ในปี 2543-2547 พี่โป้งเป็นผู้จัดการ eCommerce and eBusiness ของธุรกิจเคมิคอลส์
หลังจากนั้นปี 2547-2553 ก็ไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและวางแผนองค์กร ธุรกิจเคมิคอลส์
ปี 2555-2561 ยังถูกมอบหมายให้รับผิดชอบอภิมหาโครงการ Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP) โครงการปิโตรเคมีครบวงจรขนาดใหญ่แห่งแรกที่ประเทศเวียดนาม
เป็นคนหนึ่งที่ผู้บริหารเอสซีจีให้เวลากับการเฝ้าดูคนที่จะมารับตำแหน่งตาม Succession plan กันนานพอสมควร

 

นอกจากนี้ เอสซีจี ยังมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

1.นายสุรชัย นิ่มละออ เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

1. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

2. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี สมาร์ทลีฟวิง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ รีเทล

3. นายสุรชัย นิ่มละออ เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน

4. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี

ประวัติการดำรงตำแหน่งสำคัญ

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี, ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี, General Director-Long Son Petrochemicals Company Limited เวียดนาม

นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ลีฟวิงโซลูชัน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างHead of Distribution and Retail Business-SCG Cement-Building Materials Company Limited

นายสุรชัย นิ่มละออ ดำรงตำแหน่ง President-Green Solution Business บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัดChief Innovation & Technology Officer บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ดิสทริบิวชั่น แอนด์ รีเทล ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างกรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด

 

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูง 4 คน เกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ดังนี้

  1. 1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
  2. 2. นายยุทธนา เจียมตระการ
  3. 3. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
  4. 4. นายนิธิ ภัทรโชคติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online