ความคิดเหล่านี้อาจจะเป็นแหล่งที่มาที่ทำให้คุณหยุดการเติบโตทางความคิดของคุณเอง มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เข้าใจในการกระทำของตัวเองอย่างเต็มที่ ความคิดของตัวเราเองส่วนใหญ่มักจะเป็นในทางที่ผิด เช่นความสามารถในตัวเรา หรือข้อด้อยในตัวเรา หรือตอนที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น

และนี่คือ 7 สัญญาณที่บอกว่าความคิดของตัวคุณเองนั้นอาจจะผิด

1. มีหลักฐานที่บ่งบอกว่าความเชื่อของคุณนั้นไม่เป็นความจริง

ยกตัวอย่างเช่น คุณเชื่อว่าคุณไม่ได้มีระเบียบวินัยมาก แต่ในชีวิตคุณนั้นคุณสามารถประสบความสำเร็จในหลาย ๆ อย่าง
2. คุณจะไม่ตัดสินคนอื่นแบบเดียวกันในสถานการณ์เดียวกัน
 
ตัวอย่างเช่น คุณเห็นตัวเองเป็นคนล้มเหลวแต่คุณจะไม่เห็นคนอื่นที่มีความสำเร็จแบบเดียวกับคุณเป็นคนล้มเหลว
3. สิ่งที่คุณสรุปไม่ได้สร้างให้เกิดทางออกที่ดีขึ้น
 

เมื่อเราเข้าใจปัญหาอย่างแน่ชัดว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น นั่นจะเป็นสิ่งที่แน่นอนว่าปัญหาที่เราต้องแก้นั้นคืออะไร ถ้าสิ่งที่คุณเชื่อว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นจากอะไร แต่มันไม่ได้ส่งผลต่อให้เกิดทางออกที่ดี ความเชื่อของคุณก็จะมีโอกาสที่ผิด ยกตัวอย่างเช่น คุณคิดว่าคุณขี้เกียจเพราะคุณชอบผัดวันประกันพรุ่ง แต่จริง ๆ การผัดวันประกันพรุ่งของคุณคือคุณมองตัวเองต่ำไป คุณไม่รู้หรอกว่าเกือบทุกคนก็จะเลื่อนแผนการยุ่งยากเช่นนี้ออกไปหากคุณมองว่าสาเหตุของการผัดวันประกันพรุ่งเป็นความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่ใช่ความขี้เกียจ ทางออกนั้นก็สามารถแก้ได้อย่างเด่นชัด

4. คุณตัดสินตัวเองจากตัวอย่างที่แคบเกินไป

คุณเอา influencer ที่เกี่ยวกับเรื่อง productivity มาเปรียบเทียบ ทำให้คุณรู้สึกไม่เป็นคนขยัน ไม่มีวินัย
5. คุณลดหลักฐานในบางอย่างเพื่อไปเพิ่มหลักฐานในอีกส่วน
 
อย่างเช่น คุณเชื่อว่าคุณไม่เก่งที่จะทำอะไรสำเร็จ คุณสามารถชี้ให้เห็นตัวอย่างโครงการสำคัญที่คุณทำเสร็จแล้ว และโครงการที่ไม่สำคัญที่คุณยังทำไม่เสร็จ แต่คุณไปมองในเรื่องโครงการที่ไม่สำเร็จเป็นหลัก นี่คือตัวอย่างการชักจูงความคิดที่หันเหไปทางหนึ่งมากกว่าอีกทางเกี่ยวกับตัวของคุณเอง
6. มุมมองต่อตัวคุณเองเปลี่ยนไปอย่างมากขึ้นอยู่กับปัจจัยชั่วคราว
 
ความภาคภูมิใจในตนเองที่เปลี่ยนแปลงนั้นพบได้บ่อยกว่าความภาคภูมิใจในตนเองที่ต่ำกว่าสม่ำเสมอ อย่างเช่น การได้รับคำด่า หรือต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทำให้คุณตั้งคำถามเกี่ยวกับความฉลาดของตัวเอง ในทางกลับกัน คำชมอาจจะช่วยเพิ่ม ego ของคุณแต่มันก็อยู่ไม่ได้นาน

 

7. คุณตั้งข้อสรุปเกี่ยวกับตัวเองโดยพื้นฐานของการครุ่นคิด

การครุ่นคิดเป็นความคิดที่ไม่มีความมั่นคง ถ้าคุณคิดเกี่ยวกับตัวเองผ่านความครุ่นคิด เช่น คุณคิดเรื่องการประชุมที่คุณทำได้ไม่ดี มันเป็นไปได้ว่าบทสรุปของคุณนั้นไม่ตรงจากความจริง ความครุ่นคิดสามารถส่งผลต่อการแก้ปัญหาได้อีกด้วย การเข้าใจตัวเองผิดสามารถทำร้ายตัวเราเองได้ มันสามารถทำให้ลดประสิทธิภาพและความเป็นไปได้กับสิ่งที่เราสามารถทำได้ เพราะความเข้าใจผิดอาจส่งผลต่อสิ่งที่เราสามารถทำได้ และ ปัญหาที่เราสามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้

  • ใน 7 รูปแบบนี้อะไรตรงกับคุณมากที่สุด?
  • อะไรที่สามารถรื้อฟื้นความรู้ของคุณที่คุณได้รับเมื่อคุณต้องการมัน?

ที่มา: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/in-practice/202311/7-signs-your-thoughts-about-yourself-are-wrongติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online