10 บริษัท ที่ใช้งบโฆษณา สูงสุด มีมากถึง 6 บริษัทที่เป็นสินค้า FMCG

โดย Uniliver เป็นบริษัทที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดของเดือนเมษายน 2561


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline