10 บริษัทที่ใช้ งบโฆษณา สูงสุด ประจำเดือนเมษายน 2561

10 บริษัท ที่ใช้งบโฆษณา สูงสุด มีมากถึง 6 บริษัทที่เป็นสินค้า FMCG

โดย Uniliver เป็นบริษัทที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดของเดือนเมษายน 2561


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่  WebsiteMarketeeronline.co / Facebookwww.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer