จากนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” นั้น การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆ ถือเป็นกลไกที่มีบทบาทสำคัญที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยไปสู่การเติบโตที่มั่นคงในอนาคต โดยรัฐบาลได้เดินหน้านโยบายพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ให้กลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของภูมิภาคอาเซียน โดยการส่งเสริมการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อก้าวสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชั้นนำในอาเซียนผ่านแผนพัฒนา EEC นั้น ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ประกอบการที่มีฐานธุรกิจอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งเป็นผู้นำด้านการจัดหาและจำหน่ายพร้อมให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับระบบปั๊ม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อ รวมถึงวัสดุนวัตกรรมอย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด ‘Industrial Equipment Solution Provider’ ที่อยู่ในแวดวงสินค้าอุตสาหกรรมมานานกว่า 23 ปี เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่มีศักยภาพและความพร้อมรองรับการใช้สินค้าที่จะเพิ่มขึ้นจากการขยายการลงทุน

เส้นทางธุรกิจของสยามอีสต์ฯ เริ่มต้นขึ้นในปี 2536 ภายใต้ชื่อบริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด ให้บริการจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊มที่ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งาน เพื่อให้บริการและสนับสนุนภาครัฐ โครงการ Eastern Seaboard ซึ่งเข้าสู่ยุค “โชติช่วงชัชวาล” ทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจำนวนมาก รวมถึงผลักดันภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางในการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน (Detroit of the East) จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายอุตสาหกรรมมาถึงทุกวันนี้ ก่อนจะก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชนในชื่อ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อต้นปี 2559

 

จากแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจที่ส่งผลดีต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และมาตรการภาครัฐที่สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน จะส่งผลดีต่อการตัดสินใจขยายการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม จึงเป็นโอกาสดีของบริษัทฯ ในการขยายฐานลูกค้าใหม่ ประกอบกับมีกลุ่มลูกค้าเดิมที่ต้องการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรองรับการขยายธุรกิจ ทำให้สยามอีสต์ฯ สามารถกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และไม่ได้พึ่งพิงลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต

 

ด้วยยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 314.14 ล้านบาท ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 หรือเติบโต 10.83% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ จากโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะโครงการ EEC ที่รัฐบาลจะมุ่งพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกไปสู่การเป็นศูนย์กลางภาคอุตสาหกรรมของภูมิภาคอาเซียน บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น จึงเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าจับตามอง ซึ่งกำลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในเร็วๆ นี้

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://investor-th.siameast.co.th/ipo.html

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน