เมื่อดำเนินชีวิตมาถึงจุดหนึ่ง เราอาจเจอเข้ากับทางตันจนต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ชีวิตคืออะไร” หรือ “จะเดินต่อไปทางไหนดี” นี่เป็นเหตุให้หนังสือแนวปรัชญาและ How To มีอยู่เต็มแผง แต่มีเพียงไม่กี่เล่มที่สามารถนำทั้ง 2 คอนเซปท์มารวมกันได้อย่างน่าสนใจ อ่านเพลิน Artwork สวยงามปราณีต และรวบรวมแนวคิดของบุคคลชั้นนำทางความคิดจากหลากหลายวงการในสังคมไทยไว้ได้อย่างครบถ้วนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากพลังแห่งการตื่นรู้ ให้ผู้อ่านใช้เป็นเครื่องมือทลายทางตันและอุปกรณ์ส่องสว่างของชีวิต ได้เหมือนหนังสือ New Heart New World ที่ออกมาเมื่อ 2 ปีก่อน

องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE และ MQDC (Magnolia Quality Development Corporation) ได้ร่วมมือกันผ่านการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสานต่อพลังแห่งการตื่นรู้ ด้วย New Heart New World 2 ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น : 26 Philosophies of Life ปรัชญาแห่งการดำเนินชีวิต ผ่านการตกผลีกชีวิตของบุคคลต้นแบบ หนังสือ 440 หน้า พิมพ์ 4 สีทุกหน้า 26 บท 26 รูปแบบ ที่สอดคล้องกับการถ่ายทอดประสบการณ์และจุดเปลี่ยนของ 26 บุคคลต้นแบบ ซึ่งทำให้ชีวิตของพวกเขาก้าวต่อได้ด้วย “หัวใจใหม่” และหวังว่าผู้อื่นจะสามารถนำไปต่อยอด ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม สร้าง “โลกใหม่” ที่น่าอยู่ขึ้น

เจ้าของหัวใจใหม่ทั้ง 26 ดวงที่ยินดีถ่ายทอดปรัชญาการดำเนินชีวิตครั้งนี้ได้แก่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ,พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ ,พระชาคิโน ภิกขุ ,ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ,พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ,อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ,จิตร์ ตัณฑเสถียร ,ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ,พิทยากร ลีลาภัทร์ ,ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ,ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ ,วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ,ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ,คามิน เลิศชัยประเสริฐ ,ธนญชัย ศรศรีวิชัย ,คฑา มหากายี , พิม สุทธิคำ, นคร ลิมปคุปตถาวร ,มาโนช พุฒตาล ,จุลพร นันทพานิช ,เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ,ทิชา ณ นคร ,ภาณุมาศ ทองธนากุล (ใบพัด) , มกุฏ อรฤดี,อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร (Greasy Cafe) และดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธรสั่งซื้อ New Heart New World 2 ได้แล้วผ่านทาง ookbee.com ถึง 13 กันยายนนี้ โดยรายได้ ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุนกิจกรรมเพื่อการตื่นรู้ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส

 

 

 

 

 

 

 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer