สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดตัว 5 โครงการเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ปี’58 พร้อมจับมือสมาคมผู้ประกอบการทางด้านไมซ์และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ดึงนิสิต นักศึกษาสู้ตลาดแรงงานไมซ์ตั้งเป้า 20,000 ภายในสิ้นปี วางรากฐานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์หลังเปิดประชาคมอาเซียน เดินหนhาจัดงาน MICE Academy & Career Day เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ก้าวสู่สายอาชีพไมซ์ ดึงผู้จัดงานอีเว้นท์มือทองร่วมแบ่งปันประสบการณ์
นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กล่าวในพิธีเปิดงาน  MICE Academy & Career Day ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ว่า การพัฒนาศักยภาพทางไมซ์ในปี 2558 ในส่วนของ  MICE Academyนั้น  ทีเส็บมีเป้าหมายที่จะสร้างบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่ให้มีองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานสากลและเตรียมความพร้อมเชิงงรุกด้านการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนผ่าน 5 โครงการหลักได้แก่
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลสำหรับสถาบันการศึกษาในไทยโดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชา “การจัดประชุมและนิทรรศการ”
2. โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านไมซ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับไมซ์ต่างประเทศ โดยในปีนี้เน้นการดำเนินงานกับสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุน เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา
3. โครงการ Coach the Coaches Progarm เสริมศักยภาพผู้สอนด้านไมซ์เพื่อรองรับการเปิด AEC
4. โครงการ MICE  Academy Career ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านองค์ความ รู้ไมซ์ ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร องค์ความรู้และร่วมพัฒนาบุคลากร
5. โครงการ MICE  Academy Day เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงานและรับฝึกงานจากผู้ประกอบการไมซ์
“กิจกรรมในครั้งนนี้เป็นการต่อยอดการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่สู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะดำเนินงานควบคู่ไปการจัดอบรม Coach the Coaches งานสัมนาเชิปฎิบัติการด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ ครั้งที่ 5 มีคณาจารย์เข้าร่วม 150 ท่านจาก 78 สถาบันทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2558 ทีเส็บตั้งเป้าว่าจะมีนักท่องเที่ยวด้านไมซ์กว่า 1 ล้านคน และมีเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 1 แสนล้านบาท”
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การรวบรวม 37 บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมไมซ์มาเปิดรับสมัครงาน และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้เข้าฝึกงาน พร้อมกับเชิญผู้ที่ประสบความสำเร็จแห่งวงการอีเว้นท์เมืองไทยมาเล่าถึงประสบการณ์และแรงบันดาลใจ อาทิ เสริมคุณ คุณาวงศ์ เจ้าของงานอีเว้นท์ที่เป็นที่กล่าว ขาน The Legend of Angkor Wat, วินิจ เลิศรัตนชัย ผู้สร้างสรรค์โปรเจคแห่งปี “พระมหาชนก เดอะฟีโนมีนอฟ ไลฟ์โชว์”, อุถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้อยู่เบื้องหลัง Thailand Pavilion ในงาน Expo MILANO 2015 ประเทศอิตาลี และกว่าจะมาเป็น “S2O” Event แห่งปี กับ วู๊ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา
ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษากว่า 80 แห่งที่เปิดสอนหลักสูตรไมซ์ โดยสิ้นปีการศึกษา 2558 นี้ ทีเส็บคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้านไมซ์จำนวนกว่า 20,000 คน
อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online